Ryhmäpuhe talousarviovalmistelun iltakoulussa 9.5.2016

Talousarvion valmistelu on ainaista kilpajuoksua kustannusten kasvun hillinnän ja tarvittavien toimenpiteiden välillä. Aina kun jossain on onnistuttu saavuttamaan tavoitteet, tulee uusi paikkaamisen tarve. Lisäksi kun on löysät otettu pois, on kulujen karsiminen yhä hankalampaa.

Tämän olemme tulleet karvaasti kokemaan mm. sivistystoimen puolella.  Jos nuo ehdotetut toimenpiteet toteutetaan, siis mikäli valtuusto haluaa ne tehdä, kouluverkko alkaa olla jo melko karsittu. Kipeältä tuntuu myös ehdotus lähikirjastojen lakkauttamisesta.  Seinien lisäksi on jo alettu karsia sisällöstä, kun ryhmäkoot ovat suurenneet sekä kouluissa että päiväkodeissa.

Satsaaminen tulevaisuuteen tarkoittaa myös niiden auttamista ja tukemista joiden omat mahdollisuudet tai voimavarat eivät riitä. Sen ei pitäisi uhata kenenkään paremmin selviytyvän hyvinvointia. Liiallinen säästäminen ei ole järkevä ratkaisu tulevaisuuden kannalta. Säästämisellä syödän nousun eväät.

Sote-puolella on tehty kaiken aikaa työtä sen eteen, että saadaan asiakkaat raskaamman palvelun puolelta kevyempään. Tätä työtä on sinnikkäästi jatkettava, ja samalla pidettävä mielessä, että tehdyt toimenpiteet ovat todella vaikuttavia. Vanhuspalvelujen puolella lisääntyvä tarve kuitenkin syö kustannusten vähenemisen toimenpiteistä huolimatta. Erikoissairaanhoidot kustannukset ovat huolestuttavat.

Sote siirtyy kuitenkin nyt kuntayhtymän harteille, joten nähtäväksi jää, miten se onnistuu tehtävässään. Huolissaan voi olla myös siitä, että sote-uudistuksen jalkoihin jää sosiaalihuolto, josta ollaan tekemässä uudessa kuntayhtymässä terveydenhuollon apuria. Meille jää seuranta ja koordinatio kaupungin hyvinvointia edistävän toiminnan välillä. Tähän kaupunki onkin kiitettävästi satsannut, etenkin liikunnan eteen on paljon paukkuja laitettu.

Jos ja kun uusia säästötoimia tarkastellaan, on meidän luottamushenkilöiden katsottava lukujen taakse ja mietittävä, mitä luvut käytännön tasolla tarkoittavat. Ei ole reilua, että virkamiehet saavat haukut niskaansa, kun yrittävät tiukennettujen raamien puitteissa pysyä budjetissa ja poliitikot kiistelevät valtuustossa, mitä tuli päätettyä. Puolueiden tulisi ottaa poliittinen vastuu säästötoimenpiteistä ja pyrkiä etukäteen linjaamaan, minkä tasoisia palvelujen heikennyksiä on mahdollista hyväksyä.

Talouden tasapainottamispaketin säästökohteita on vielä pureskeltava, mutta paljon toimenpiteitä on joka tapauksessa vietävä loppuun.

Kaupungin asukasluku ja työpaikat ilmeisesti eivät ole nousseet siihen malliin kun on toivottu. Jos ne ovat olleet epärealistisia tavoitteita, myös verokatto on tällöin epärealistinen.

Työllisyysjaostosta on tulossa varteenotettava työllisyysohjelma, jonka toimenpiteet on syytä ottaa talousarviota tehtäessa vakavasti ja toteuttaa, vaikka osa vaatisi myös lisäpanostusta.

Taloutta on vuosia tasapainotettu karsimisella ja tehostamisella. On selvää, että viimeistään nyt tämä pelkästään säästöihin nojaava tie on kuljettu loppuun. Veroprosenttia on korotettava, jotta kaupungin talous kyetään pitämään pinnalla.

valtuustoryhmän puheenjohtaja Rauni Berndt