Ihminen ohjenuorana

Kunnissa tehdään päätökset palveluista, jotka vaikuttavat meidän kaikkien kuntalaisten elämään. Inhimillisyys tulee olla päätöksen teossa ohjenuorana. Kunnan tulee olla paikka, jossa ihmiset voivat asua, oppia ja tehdä työtä sekä päättää yhteisistä asioista. Ongelmia tulee ehkäistä yhdessä, sekä pitää kaikista tasavertaisesti huolta.

Suomi on maailmalla menestynyt koulutuksensa ansiosta. Suomalainen koulutusjärjestelmä on maailmanhuippua ja tästä meidän tulee pitää kiinni. Koulutusta tulee parantaa entisestään, jotta myös tulevaisuudessa saamme nauttia hyvinvointiyhteiskunnan hedelmistä. Meidän tulee omassa kunnassamme vaikuttaa tulevaisuuteen varmistamalla laadukas opetus, mahdollisuus päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen. Hyvin järjestetty koulutus, päivähoito ja varhaiskasvatus auttavat kasvattamaan perheen tuloja, kun molemmat vanhemmat voivat olla työelämässä. Laadukas opetus lisää työllisyyttä, että hyvinvointia. Opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei ole varaa leikata.

Koulujen tulee olla oppilaita varten, eikä päinvastoin. Pienemmät ryhmäkoot mahdollistavat paremman ja yksilöllisemmän opetuksen. Oppilaiden motivaatio kasvaa, kun oppilas kokee oppivansa ja saavansa riittävästi tukea opintoihinsa. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen merkitys korostuu ennaltaehkäisevänä toimena syrjäytymisen ehkäisyssä.

Hyvin toimivat koulutus-, harrastus- ja perhetuki auttavat perheitä selviytymään vaikeiden aikojen yli ja mahdollistavat merkityksellisen elämän perheen jokaiselle jäsenelle. Yhtäkään ihmistä ei voida jättää auttamatta tai hylätä yhteiskunnan ulkopuolelle.

Yhteiskunta on ihmisiä varten, jonka tulee turvata inhimillinen elämä ja mahdollisuudet toteuttaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnan tehtäviä on tarjota asukkailleen työtä, peruspalvelut sekä mahdollisuus oppia ja kehittää itseään. Ihmisellä tulee olla mahdollisuus liikkua turvallisesti, ilman pelkoa. Kunnan tulee tarjota mahdollisuus harrastuksiin, on kyse sitten liikunnasta tai taiteiden harrastamisesta.

Meillä täällä Saimaan rannoilla asuvilla ihmisillä on erityinen kunnia nauttia ainutlaatuisesta luonnosta ja ympäristöstä. Pidetään huoli siitä, että tämä ympäristö säilyy myös jälkipolville. Toista Saimaata ei ole, huolehditaan tästä yhdestä täydellä sydämellä.

Jukka Saikkonen

Mikkelin seudun Vihreiden vpj.
kunnallisvaaliehdokas