Mikkelin luottamuspaikkaneuvotteluiden ratkettua vihreät on julkistanut omat luottamushenkilövalintansa. Vihreät esittää kaupunginhallitukseen Minna Pöntistä ja sen konserni- ja elinvoimajaostoon Jukka Saikkosta.

Vihreät saivat itselleen merkittävän jalansijan kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunnan puheenjohtajaksi vihreät esittävät Veli Liikasta ja jäseneksi Kerttu Hakalaa.

– Olen iloinen siitä, että saamme kontollemme tämän kauaskantoisia päätöksiä tekevän lautakunnan vetovastuun. Seuraavien neljän vuoden aikana pyrimme rakentamaan elävää kaupunkia, jossa edistetään esteetöntä liikkumista, varjellaan lähiluontoa ja parannetaan pyöräilyverkostoa, Liikanen mainitsee.

Lisäksi vihreät saivat tukun varapuheenjohtajuuksia eri toimielimiin: hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan esitetään varapuheenjohtajaksi Nina Kontulaista, tarkastuslautakuntaan Heli Kauppista, lupa- ja valvontajaostoon Kauko Väisästä, Otavan Opiston liikelaitoksen johtokuntaan Terhi Patjaa ja Metsäsairila Oy:n hallitukseen Panu Jouhkimoa.

Vihreissä ollaan tyytyväisiä puolueiden välisten neuvotteluiden lopputulemaan.

– Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteishengessä kaikkien puolueiden kesken. Matkaa väritti muutama mutka, mutta lopputulos oli varmasti kaikkia osapuolia tyydyttävä, kertoo Misevin puheenjohtaja Minna Pöntinen.

– Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että tasa-arvo toteutuu tämän neuvotteluratkaisun myötä myös kaupungin konserniyhtiöiden hallituksissa.

Kaupunkiympäristöasioiden lisäksi vihreät pitävät seuraavallakin valtuustokaudella tärkeänä eriarvoistumisen estämistä muun muassa oikeankokoisilla opetus- ja päiväkotiryhmillä sekä erilaisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitämisellä. Vihreiden mielestä kaupungin on suhtauduttava tosissaan hyvinvointitehtäväänsä, vaikka sosiaali- ja terveystoimen toiminnot ovat siirtyneet ESSOTEen.

– Kaupungin päätöksentekokulttuuri on parantunut, mutta kaupungin pitää edelleen huolehtia kuntalaisten mahdollisuudesta osallistua kaupungin kehittämiseen ja toimintaan, Pöntinen toteaa.

Luottamushenkilövalinnat vahvistetaan 12.6. uuden kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.

 

Lisätiedot:

Misevin puheenjohtaja
Minna Pöntinen
p.0500-753061

 

Lista 29.5.2017 mennessä valituista luottamushenkilöistä:

Kaupunginhallitus
jäsen Minna Pöntinen, varajäsen Kerttu Hakala

Konserni- ja elinvoimajaosto
jäsen Jukka Saikkonen, varajäsen Mikko Siitonen

Kaupunkiympäristölautakunta
puheenjohtaja Veli Liikanen, varajäsen Anni Pylvänäinen
jäsen Kerttu Hakala, varajäsen Pekka Heikkilä

Kasvatus- ja opetuslautakunta
jäsen Juuso Lahikainen, varajäsen Tiia Rautio

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
varapuheenjohtaja Nina Kontulainen, varajäsen Martta Kinnunen

Tarkastuslautakunta
varapuheenjohtaja Heli Kauppinen, varajäsen Mirja Koski

Ympäristölautakunta
jäsen Jarmo Lautamäki, varajäsen Nalle Velling

Lupa- ja valvontajaosto
varapuheenjohtaja Kauko Väisänen, varajäsen Pekka Lausas

Otavan Opisto liikelaitoksen johtokunta
varapuheenjohtaja Terhi Patja, varajäsen Hanna Ennser-Kananen

Mikkelin vesiliikelaitoksen johtokunta
jäsen Nalle Velling, varajäsen Jarmo Lautamäki

Etelä-Savon Energia Oy
jäsen Ville Kakkonen

Metsäsairila Oy
varapuheenjohtaja Panu Jouhkimo, varajäsen Pekka Lausas

Mikalo Oy
jäsen Saga Kiukas, varajäsen Kauko Väisänen