Mikkelin kaupunginvaltuustolle 12.6.2017

Valtuustoaloite
Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa.

Esitämme, että Mikkelin kaupunki palauttaa 1) kaikille yhtäläisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja 2) ryhmäkoon suhdeluvun tasolle, jolla se oli vuonna 2016.

Perustelut:
Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen on oltava suunnitelmallista ja tavoitteellista. Monipuolinen pedagoginen varhaiskasvatus edistää monin tavoin lasten oppimista, kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.
Jokaisella lapsella on oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Tämän oikeuden rajoittaminen sen mukaan, ovatko lapsen vanhemmat töissä, opiskelemassa, työttömänä tai perhevapaalla ei ole perheiden edun mukaista. Rajaus vaikeuttaa toiminnan järjestämistä, asettaa lapset epätasa-arvoiseen asemaan ja tekee perheistä eriarvoisia. Varhaisilla, oikea-aikaisilla ja oikeansuuntaisilla tukitoimilla ehkäistään tuen tarpeen kasvua, myöhempiä ongelmia ja oppimisvaikeuksia.
Lapsiryhmän koko, rakenne ja ikäjakauma sekä ryhmän pysyvyys vaikuttavat keskeisesti varhaiskasvatuksen laatuun ja lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Päivähoito-oikeuden rajaaminen vaikuttaa myös niihin lapsiin, jotka yhä ovat hoidossa täyspäiväisesti. Rajaus tekee lapsiryhmistä suurempia, koska suhdeluvut lasketaan osapäivähoidossa olevien lapsien kohdalla eri tavalla kuin kokopäivähoidossa olevien kohdalla. Suuri lapsiryhmä on stressitekijä sekä lapselle että aikuiselle. Ryhmän koolla on vaikutusta lapsen vuorovaikutussuhteiden määrään ja laatuun.

Monet kunnat ovat linjanneet, että eivät ota lain suomia heikennyksiä käyttöön varhaiskasvatuksessa käyttöön. Asian päätöksentekoon on ollut vaikutusta lapsivaikutusten arviolla. Nobelisti James Heckman on lausunut, että varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa itsensä takaisin 7-13-kertaisena. OECD:n Pisa-tutkimuksista tehtyjen analyysien mukaan lapsen pitempiaikainen osallistuminen varhaiskasvatukseen näkyy selvästi ja pysyvästi oppimistuloksissa.

Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut vahvistavat kunnan vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. Varhaiskasvatukseen ja sen laadukkuuteen satsaaminen tulisi olla meilläkin arvostuksessa korkealla. Näillä ratkaisuilla luodaan tulevaisuutta.

Mikkelissä 12.6.2017

Vihreä valtuustoryhmä
Kerttu Hakala
Heli Kauppinen
Nina Kontulainen
Veli Liikanen
Minna Pöntinen
Mikko Siitonen