Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa Heli Kauppinen.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokoontui 13.11. lyhyehkön listan äärellä. Kokouksessa paikalla olivat kaikki ryhmämme varsinaiset valtuutetut: Veli Liikanen, Minna Pöntinen, Mikko Siitonen, Kerttu Hakala, Heli Kauppinen ja Nina Jussi-Pekka. Aluksi käsiteltiin enemmän rutiiniasioita, joista mentiin kiinteistöasioiden kautta illan pääteemaan eli veroprosenttiin.

Anne-Helena Lahtisen (ps.) tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi ei valittu vielä ketään, sillä perussuomalaiset halusivat jättää asian pöydälle. Pöydälle jättö ei haittaa lautakuntamme toimintaa (seuraava kokous onkin jo ensi viikolla), koska varajäsen voi tuurata Lahtista.

Puumalan kunnanjohtajaksi lähtevän Niina Kuuvan (kesk.) tilalle valittiin kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi Kirsi Pokkinen ja Essoten valtuuston varajäseneksi Outi Kauria.

Mannerheimintie 10:ssä sijaitsevan kiinteistön (rakennus, jossa on toiminut mm. Stemma ja Rejlers) kaavamuutos hyväksyttiin keskusteluitta, vaikka ilmeisesti aiempina vuosina asian valmistelu on herättänyt paljonkin keskustelua. Kaavamuutos mahdollistaa myös kiinteistön purkamisen. Kaupunki on jo viime valtuustokauden aikana halunnut hankkia Launialassa sijaitsevan Alvarinne-nimisen tilan. Valtuusto hyväksyi lisämäärärahan tämän ostamiseen – jälleen keskusteluitta. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on merkitty pientalovaltaiseksi asumisalueeksi ja siihen liittyväksi virkistysalueeksi. Kauppahinta maksetaan nyt, ja alueen puunmyyntitulot saadaan ensi vuonna.

Valtuusto päätti myydä Työkeskuksenkadulla sijaitsevan tontin ja sillä sijaitsevan rakennuksen, jossa tällä hetkellä toimii monipalvelukeskus Savoset; paikalle on tulossa Lidlin myymälä. Tässä vaiheessa tehdään esisopimus, joka on voimassa enintään 14 kuukautta. Savosetin toiminta on siirtymässä Rantakylään. Myynti sinänsä ei herättänyt tunteita, mutta liikenneasiat puhututtivat ja myös Veli kysyi, kuinka kasvavien liikennemäärien mahdollisesti tuomiin ongelmiin varaudutaan. Tekninen johtaja kertoi, että vastapuolella olevien liikkeiden erillisiä tonttiliittymiä on tarkoitus muuttaa, jotta saadaan väljyyttä liittymään.

Mikalo Oy:n yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että hallituksessa ei ole enää varajäseniä.

Vuoden 2018 tuloveroprosentti olikin sitten odotetusti illan kuuma peruna. Veli ansiokkaasti piti valtuustoryhmämme yhdessä valmisteleman ryhmäpuheenvuoron (jonka lukemista ehdottomasti suosittelen, se on julkaistu Misevin sivuillla). Minna teki veroprosentin 0,25 prosenttiyksikön korotusesityksen, jota kannatti KD:n Liisa Ahonen (kuten myös jo kaupunginhallituksen käsitellessä aihetta aiemmin). Keskustelu oli pitkä ja monipolvinen, mutta juurikaan konkreettisia esityksiä ei kuultu. Puheenvuoroissa verrattiin Mikkelin veroprosenttia Helsinkiin, mikä on epärealistinen vertailukohta. Veroprosentin imagovaikutuksista kannettiin huolta, mutta itse pitäisin huonokuntoisten rakennusten ja karsittujen palvelujen imagovaikutusta suurempana esimerkiksi Mikkeliin muuttoa harkitsevien lapsiperheiden parissa. Kerttu ja Mikko pitivät napakat puheenvuorot korotuksen puolesta. Siitä huolimatta hävisimme äänestyksen luvuin 42-9, eli vihreiden lisäksi kristillisdemokraattien valtuutetut äänestivät korotuksen puolesta.

Ensi vuoden taloussuunnitelmaa rasittavat suuret poistot, esimerkiksi käyttökelvottoman Pankalammen terveyskeskuksen kiinteistön kertapoisto, sekä Essoten laskutukseen liittyvät riskit. Esittämämme veronkorotus olisi kattanut nämä poistot, jotta säästöjä niiden kattamiseen ei tarvitsisi ottaa palveluista, kuten koulujen tuntikehyksistä.

Joulukuun valtuustokokouksesta (11.12. klo 12.00) on siis tulossa tiukka ja raskas. On hankalaa, että veroprosenttia ja talousarviota käsitellään eri kokouksissa. Tänä vuonna se johtuu kuntavaalien ajankohdasta (vaalit olivat vasta keväällä) ja hallintorakenneuudistuksesta, jotka myöhästyttivät budjetin valmisteluaikataulua. Toivottavasti jatkossa veroprosentti ja talousarvio käsitellään samassa kokouksessa; ainakaan tällä kertaa tämä käytäntö ei näytä toimivan, että päätämme prosentista ilman tietoja tai edes suunnitelmia konkreettisista säästöistä.

Kokouksen lopuksi käsiteltiin vielä neljä valtuustoaloitetta. Viimeinen nuijankopautus tehtiin juuri ennen iltakahdeksaa, joten emme menneet yli seuraavan ”maksurajan”; kokouspalkkiot nousevat, jos kokous kestää yli kolme tuntia.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin kaupungin sivuilla:

http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto

Kokouksen videotallenteen voi katsoa kaupungin YouTube-kanavalta:

https://www.youtube.com/watch?v=hOD2fA-kn-I