Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Ensi vuoden tiukka talousasetelma on hyvin tiedossa jo elokuun raamikäsittelyn aikaan. Silti nyt veroprosenttipäätöksiä tehdessä meillä ei ole tiedossa, mitä kaikkia konkreettisia säästöesityksiä ensi vuodelle on tulossa. Me vihreät olemme raamipäätöksestä asti korostaneet, että prioriteettimme on sivistystoimen palveluiden laadun turvaaminen.

Vihreiden valtuustoryhmä esittää kaupungin tuloveroprosentin korottamista maltillisesti, 0,25 prosenttiyksiköllä vuodelle 2018. Samalla toivomme, että saamme yhdessä taloustilannetta oikaistua niin, että vuonna 2019 ei tule tarvetta isommalle korotukselle.
Kaupunginjohtajan budjettiesitys on alijäämäinen. Alijäämäisen tuloksen esittäminen on poikkeuksellista, ja me pidämme sitä huonona käytäntönä. Alijäämä olisi perustellumpaa, jos kaupunki olisi tekemässä merkittäviä erityisiä kehittämissatsauksia, jotka toisivat hyötyjä tulevina vuosina.

Tuloveroprosentin korottaminen neljännesyksiköllä lisää kaupungin tuloja yli 2 miljoonalla eurolla, ja tämä pienentää suoraan alijäämää vastaavalla summalla. Summa on karkeasti saman suuruinen kuin se noin 2,5 miljoonan poistotason ja purkamismenojen nousu, joka on suurelta osin alijäämän kasvamisen taustalla. Verotus on konkreettinen keino kaupungin taloustilanteen parantamiseen.

Lisäksi budjettiesitykseen on tulossa mystisiä säästöjä, joita ei ole vielä kohdennettu. Aikomuksena seuraavien muutaman viikon aikana pitäisi pika pikaa löytää lisää säästötoimia, joilla esimerkiksi sivistystoimesta leikattaisiin vielä 600 000€ ja asumisen palveluista 200 000€. Konkretiaa ei ole, keskusteluista huolimatta meidän tiedossamme ei vielä ole mitään yksimielisyyttä säästökohteista. On hyvin mahdollista, että lopulta budjettiin esitetään esimerkiksi sellaisia sivistystoimen palveluiden laatuun kohdistuvia säästöjä, joita vihreä valtuustoryhmä ei voi hyväksyä. Myös asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle eli vanhaan tekniseen toimeen kohdistuvat säästöt ovat ongelmallisia, kun samalla jatkuvasti peräänkuulutetaan sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä ja kaavoituksen nopeuttamista. Kaupunginjohtaja on budjettiesityksessään esittänyt myös tiettyä kehikkoa seuraavien kolmen vuoden tasapainotustoimille. Tavoitteena on, että kaupungin budjettia tasapainotettaisiin yhteensä 5 miljoonalla seuraavien kolmen vuoden aikana.

Vihreiden valtuustoryhmän näkemys on, että osa tästä viiden miljoonan euron säästötavoitteesta on syytä kattaa veroprosenttia säätämällä. Olemme viime vuosien aikana joka vuosi etsineet säästökohteita, ja kokemus on osoittanut, että realististen miljoonaluokan säästöjen löytäminen ja hyväksyminen on hyvin hankalaa. Jos korotamme veroja hiukan nyt, voimme hoitaa osan tarvittavasta tasapainottamistarpeesta etupainotteisesti, ja loppujen säästöjen etsiminen on helpompaa.

Olemme täysin valmiita etsimään säästökohteita ja tekemään kustannuksia alentavia toimenpiteitä esimerkiksi 1) kiinteistöjen määrää vähentämällä ja käyttöä tehostamalla, 2) järkevillä rakenteellisilla uudelleen järjestelyillä palveluverkon tiivistäminen mukaan lukien, 3) arjen työprosessien kehittämisellä ja 4) keinoilla, jotka tähtäävät sairauspoissaolojen vähentämiseen. Me peräänkuulutamme näihin ja esimerkiksi elinvoiman lisäämiseen konkreettisia keinoja, sillä hyvää tahtoa meillä kaikilla kyllä on, mutta se ei yksin riitä. Nyt käynnistetty kaupunkirakenteen selvitystyö on hyvä asia ja osallistumme siihen mielellämme, mutta valitettavasti osa sen vaikutuksista näkyvät vasta tulevilla valtuustokausilla.

Kevään aikana ja vuoden 2019 budjettikäsittelyyn mennessä saadaan toivottavasti valmisteltua fiksuja ja hyvin suunniteltuja ja toteuttamiskelpoisia säästötoimenpiteitä, jotka käsitellään asianmukaisessa järjetyksessä.
Loppuun toteamme, että tämän syksyn budjettivalmistelussa on ollut hölmöä ajanpeluun makua. Kyllä kaikki ovat tienneet jo elokuussa, että edessä on valintoja palveluverkkoon tai laatuun kohdistuvien säästöjen tai verojen korottamisen välillä. Silti tätä arvokeskustelua on kierretty kuin kuumaa puuroa. Ja nyt säästöjä aletaan toden teolla etsimään vasta sen jälkeen, kun lautakunnat ovat jo valmistelleet budjettiesitykset tilauksen mukaisesti.

Tämä ei ole hyvää valmistelua, olisimme voineet tarttua näihin arvokysymyksiin jo paljon aiemmin tämän syksyn aikana.