Maakuntahallituksen esitys maakuntaohjelmaksi on vihreiden mielestä hyvin ja asiantuntevasti laadittu. Se onkin ollut kunnissa ja järjestöissä lausunnolla, ja kommentteja on näköjään tullut aika paljon. Vihreiden silmiin pistävät luonnonsuojelupiirin ja MTK:n käytännössä päinvastaiset kannanotot biotalouden, metsien käytön ja maakunnan luontoarvojen suojelun suhteen.

Puunkäytön tavoitteisiin ovat nyt pinnalla oleva aihe myös valtakunnallisesti. Maakuntastrategia ja myös -ohjelma korostaa etupäässä puun jalostusasteen nostoa, innovatiivisia palveluita ym. meidänkin kannattamiamme tavoitteita. Valitettavasti joissakin kohdissa nämä ohjelma-asiakirjat kuitenkin korostavat myös tavoitteita, jotka voisivat lisätä metsien hakkuita ilmaston ja luonnon kannalta haitallisella tavalla. Erityisesti älykkään erikoistumisen strategiassa on pari tällaista kohtaa.

Painotamme, että metsien käyttöaste on jo valmiiksi korkea Etelä-Savossa. Mikäli toteutustavoille ei aseteta mitään varauksia, metsäenergiavarojen käytön lisääminen voi olla ilmastolle ja luonnolle haitallista.

Isoissakin asioissa ja asiakirjoissa käsitteiden käytössä on oltava tarkkuutta – älykkään erikoistumisen strategiassa kohta ”biopolttoaineiden käyttöönoton edistäminen” saattaa kuulostaa hyvältä, mutta jättää pimentoon sen seikan, että monet biopolttoaineet ovat ilmaston ja luonnon kannalta ongelmallisia. Heti kun tarkennamme ilmaisua ”vähähiilisyyttä edistävien biopolttoaineiden käyttöönoton edistäminen” – asia muuttuu selkeämmäksi.

Vihreiden mielestä ohjelman kirjaukset kulttuurin kehittämisen saralta ovat aivan liian vähäiset. Matkailun kehittäminen ei itsestäänselvästi sisällä kulttuurin, taiteiden tai tapahtumien edistämistä, mutta matkailu elää niistä. Kulttuurin kehittämisen on oltava suunnitelmallista.

Maakuntaohjelmassa on mainittu myös ammatillisen koulutuksen reformi, jolla tulee olemaan laajakantoiset ja epävarmuuttakin tuottavat vaikutukset nuorison osaamisen kehittymiselle sekä alueen yrityselämälle. Etelä-Savon maakuntaliiton on seurattava uudistuksen vaikutuksia tarkalla silmällä.

Virkamiehistö ja maakuntahallitus ansaitsevat kiitokset muutoin hyvän ohjelman laatimisesta. Toivomme, että ohjelma kuluu käsissä ja jatkaa eloaan tämän kokouksen jälkeen maakuntamme kehittämistyön aitona työvälineenä.

 

  • Vihreän ryhmän maakuntavaltuustossa muodostavat Tiia Leikas (Pieksämäki), Merja Mustonen ja Chieko Okabe-Silvasti (Savonlinna) sekä Minna Pöntinen , Mikko Siitonen ja Heli Kauppinen.