Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa Minna Pöntinen.

Hei!

Sain valtuuston blogivuoron tämän kauden lyhyimmästä valtuustosta, kesto oli ainoastaan puoli tuntia aloitteineen. Joten varsinaisesta
valtuustosta on aika vähän kerrottavaa.

Valtuustossa myönnettiin väliaikaista rahoitusta Mikkelin Ampujille elektronisia
taululaitejärjestelmiä varten. Tämän päätöksen lisäksi käsittelimme
kaksi valtuustoaloitetta. Toinen oli kokoomuksen aloite tonnikalan
poistamiseksi kouluruokailusta ympäristösyistä. Aloitteen vastauksessa
todettiin, että tonnikalaa ei voi helposti korvata järvikalalla, koska
saatavuus on heikkoa. Salaattipöydästä kuitenkin tonnikala poistetaan.
Toinen koski sdp:n aloitetta, jolla Mikkelistä tehtäisiin kaupungista ja
kaupunkikonsernista työkykyjohtamisen mallikaupunki. Tämä aloite
kirvoitti puheenvuoroja akuuteista sisäilmaongelmista, joista me kaikki
valtuutetut olemme varmasti valtavan huolissamme.

Lisäksi kokouksessa esitettiin kaksi uutta aloitetta valmisteluun.
Toinen oli aloite koulumatkojen lyhentämiseksi maksimissaan 1,5 tuntiin
ja toinen aloite esitti kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien
yhteistä kehittämispäivää.

Kokouksen jälkeen meillä oli hallituksen iltakoulu teemasta ”Elinvoimaa
matkailusta ja maineesta”. Iltakoulun aloitti kaupunginjohtaja puhumalla
mielikuvien maailmasta ja mielikuvien merkityksestä
kaupunkimarkkinoinnista. Matkailusta puhui Miksein matkailujohtaja Maisa
Häkkinen. Molempien sanoma oli yhteneväinen – Mikkelin brändiä tulisi
edelleen vahvistaa. Toki resurssiemme rajoissa. Olemme kuitenkin
vahvistaneet asemaamme lähiruokakaupunkina ja olemme valtakunnallisesti
tässä kolmen kärjessä. Kehittämiskohteina Maisa näki mm. Anttolan
luontomatkailukeskuksen vahvistamisen, luomun ja kestävän kehityksen
pääkaupunki-imagon luomisen, ”Central Park” – eli Mikkelipuiston,
Kaihun, Urpolan, vanhan kasarmialueen ja Kalevankankaan kehittämisen
sekä ympärivuotiset tapahtumat. Ei oikeastaan hullumpia tavoitteita näin
vihreinkään silmälasien läpi katsottuna.

Lopuksi kuulimme teknisen johtajamme Jouni Riihelän esityksen Saimaan
Geoparkista. Saimaan Geopark on usean kunnan alueelle sijoittuva
kokonaisuus, jolla pyritään saamaan Unescon  globaalin geoparkin  
status. Hakemus on jätetty ja prosessi kestää kaikkiaan pari vuotta.
Tänä aikana kuitenkin jo toimitaan Mikkelissä puitteiden (esimerkiksi
opastuksien ja viitoitusten) luomiseksi ja samalla kehitetään sisältöä
esimerkiksi koulujen, yhdistysten tai matkailualan yritysten kanssa.
Valtuustoryhmästämme Kerttu Hakala on aktiivisesti työssään Geoparkin
kanssa tekemisissä, joten hän tietää tästä aiheesta syvällisemmin.

Näissä tunnelmissa on tämä valtuustovuosi aloitettu
T: blogivuorolainen Minna