”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kuntalaiset. Vihreät valtuustoryhmä kiittää talousarvion 2018 valmistelun laadintaan osallistuneita viranhaltijoita, valtuutettuja, eri hallintokuntia ja kaikkia valmisteluun osallistuneita henkilöitä. Talousarvio näytti vielä syksyllä reilusti alijäämäiseltä ja lautakuntia kehotettiin etsimään säästöjä tasapainoon pääsemiseksi. Talousarvion laadinnan edetessä esitettyjä säästöjä ei kuitenkaan tarvinnut ottaa käyttöön ja esimerkiksi opettajien viroista ei vähennetty.

Vuonna 2018 tuloveroprosentti pysyy ennallaan. Tämä on hyvä asia, koska veroprosentin korotuspaineita on varmasti tulevaisuudessa johtuen muun muassa uuden koulukeskuksen lainasta. Tiukka taloudenhoito on kuitenkin jatkossakin tärkeää, koska emmehän halua kerryttää tuleville sukupolville maksettavaa.

Strategiassa näkyy vahvasti lapsiystävällinen kunta, jota talousarvioesitys hyvin tukee. Strategia ohjaa kunnan päätöksentekoa ja me vihreät toivommekin tämän näkyvän myös käytännössä. Varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta ei tule leikata vaan panostaa lapsiin ja nuoriin nyt. Useiden tutkimusten mukaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen on yksi tehokkaimmista keinoista estää syrjäytymistä ja koulupudokkuutta. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä on määrärahaa kohtuullisiin ryhmäkokoihin kouluissa ja kunta tarjoaa kaikille halukkaille lapsille iltapäivätoimintaan pääsyn toiselle luokka-asteelle saakka. Talousarviossa on myös säilytetty kaikki kunnassa tällä hetkellä toimivat koulut. Näin jokaisen lapsen oikeus käydä koulua lähellä kotia on turvattu. Lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen on tärkeää ja määrärahaa onkin talousarvioesityksessä esimerkiksi Puulan seutuopistolle ja Mikkelin musiikkiopistolle. Myös lasten liikunnan tukeminen on tärkeää ja se näkyy erilaisina jaettavina avustuksina.

Jos joitain mahdollisia tulevaisuuden uhkia ajatellaan, maakuntauudistusta ollaan pidetty yhtenä epävarmuustekijänä pienille kunnille. On toki toivottavaa, että Suomen hallitus tekisi niin vastuullisen maakuntauudistuksen, ettei se veisi taloudellisesti näin vakaata kuntaa ahdinkoon. Essotesta tuleva kuntakohtainen lasku on myös yksi talouteemme merkittävästi vaikuttava tekijä. Lopullinen lasku voidaan nähdä vasta toteutuneiden kulujen ja käytön mukaan. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon kuluja on hyvin vaikea ennustaa ja tilanne voi muuttua hyvinkin lyhyessä ajassa. Tämä on onneksi asia johon kuntana voimme vaikuttaa. Panostamalla ennaltaehkäisyyn, liikuntaan ja oikea-aikaiseen tukeen ja turvaan esimerkiksi oppilasterveydenhuollossa, vähennämme raskaampien hoitojen tarvetta ja sitä kautta mahdollisesti vaikutamme esimerkiksi erikoissairaanhoidon tarpeeseen.

Vihreät valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2018 talousarvioesityksen ja toivottaa kaikille oikein hyvää Joulua ja onnea vuodelle 2018.”

Ryhmäpuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Petra Laitinen