Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa Kerttu Hakala.

Valtuusto kokousti maaliskuussa lyhyesti. Viikkoa aiemmin olimme kokoontuneet pohtimaan kaupungin strategiaa, johon liittyen tehtiin myös ryhmätöitä, ja silloin keskustelimme monista tärkeistä teemoista kuten kevyen liikenteen väylistä, perheiden hyvinvoinnista, lentokentän tulevaisuudesta ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisestä. On todella hyvä, että tällaisia teemoja strategiaan tulee myös muualta kuin meidän ryhmästämme. Toivomme todella, että strategia ei jää kuivuneeksi lipareeksi vaan että sen linjaukset päätyvät päätöksiksi saakka.

Kokousasiat löytyvät esityslistalta. Perhepäivähoitajien varahoidon keskittäminen on hyvä juttu, sillä keskittämällä saadaan lapsille oman hoitajan poissaollessa kuitenkin tuttu hoitaja ja tilat tehokkaampaan käyttöön.

Rantakaavat katsomme aina erityisellä tarkkuudella. Tämänkertainen rantakaava Yöveden-Louhiveden alueella voitiin hyväksyä sellaisenaan lautakunnassa, ja ilman keskusteluita se meni läpi myös kaupunginhallituksessa ja nyt valtuustossa.

Oikeastaan valtuusto ei keskustellut kokouksessa kuin aloitteista. Tonttien vuokrakäytännöt, jotka päätimme tämän kauden ensimmäisessä kokouksessa, närästävät yhä osaa etenkin demareista. Meidän kantamme voi lukea edelliseltä blogausvuoroltani eli kesäkuulta.

Kokouksessa tehtiin muutama aloite, ja ainakin Laura Hämäläisen aloitteeseen hyötykasvien paremmasta hyödyntämisestä kaupungin puistoissa ja pihoissa tuli useampikin vihreä nimi.