Mikkelin kaupunkirakennetyöryhmä julkaisi tänään maanantaina 7.5. esityksensä palveluverkkoratkaisuista ja talouden tasapainotuskeinoista. Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen erityisesti esityksiin uusien koulujen rakentamisesta ja kokoaikaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta.
– Neuvotteluissa saavutettu linjaus uusien aluekoulujen rakentamisesta Urpolaan ja Lähemäelle on todella positiivinen tulos. Vanhojen sisäilmaongelmaisten tilojen tilalle saadaan nykyaikaisia, terveellisiä ja turvallisia koulutiloja. Uudet koulut ovat suuria investointeja, mutta ne ovat investointeja tulevaisuuteen, Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Veli Liikanen sanoo.

Paketti sisältää myös Vihreiden sitkeästi tavoitteleman korjauksen aiemmin tehtyyn päätökseen. Maaliskuussa 2016 Mikkelin valtuusto päätti äänestyksen jälkeen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamisesta. Nyt kaupunkirakennetyöryhmä esittää yksimielisesti, että kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus palautetaan vuoden 2019 aikana.
– Varhaiskasvatuksen leikkauksista puhuttiin viime kuntavaaleissa paljon. Olemme erittäin tyytyväisiä, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuksesta saatiin nyt sovittua yhdessä ja kaikilla lapsilla on jatkossa tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen, Liikanen iloitsee.
Vihreät on tehnyt aloitteen myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen palauttamisesta entiselle tasolle eli nykyistä pienemmiksi. Tätä ei vielä näissä neuvotteluissa saatu sovittua.

– Kaikki ratkaisut eivät olleet helppoja, mutta kokonaisuutena paketti on hyväksyttävissä. Kaupungin talouden tasapainotus on ehdottoman tärkeä asia, Vihreiden ryhmän varapuheenjohtaja Mikko Siitonen toteaa.
– Tällä rakenteiden ja palveluverkon tarkastella saadaan kestävämpiä tuloksia kuin käyttötalouden juustohöyläleikkauksilla, ja nyt päästään eteenpäin konkreettisiin toimiin.

Mikkelin kaupunkirakennetyöryhmän esitys on luettavissa kaupungin verkkosivuilla: https://www.mikkeli.fi/…/mikkelin-kaupunki-rakentaa-uutta-j…

Vihreiden viime kesäkuussa tekemä aloite varhaiskasvatuksesta: https://www.misevi.fi/…/valtuustoaloite-12-6-2017-subjekti…/