Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa Nina Jussi-Pekka.

Valtuuston toukokuun kokous ei ollut esityslistaltaan kovin pitkä, mutta piti sisällään muutaman mielenkiintoisen asiakohdan. Valtuuston kokous kuitenkin aloitettiin juhlallisesti muistamisella  kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Mannista hänen väitöstyöstään.

Varsinaisissa kokous asioissa ensimmäisenä hyväksyttiin Haukivuoren uuden päiväkodin hankesuunnitelma. Keskustelua herätti esteettömyys kohta ja siitä kirposi ihan hyvää keskustelua. Suunnitelma hyväksyttiin lisäyksellä, että päiväkoti suunnitellaan ja  rakennetaan esteettömäksi liikkumisessa apuvälineitä käyttäville lapsille ja heille joilla on vaikeuksia oppimisessa ja hahmottamisessa, aistisäätelyn poikkeavuutta tai keskittymisen vaikeutta.

Asemakaavamuutokset menivät lävitse esityksen mukaan. Tosin valtuutettu Jukka Pöyry olisi halunnut palauttaa Graanin suunnitelman valmisteluun, mutta hänen esitystään ei kukaan kannattanut.

Valtuusto sai selvityksen kaupunginhallituksen kirjalliseen kysymykseen liittyen Essoten toimintaan. Essote ja kaupunki yhdessä selvittävät kuntalaisten tämän hetkisiä näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Asiakohdassa valtuutetut käyttivät useita puheenvuoroja ja kuultiin myös paikalla olleilta Essoten asiantuntijoilta runsaasti vastauksia heränneisiin kysymyksiin. Valtuutetut toivat useammassa puheenvuorossa esille lasten psykiatristen palveluiden tilanteen ja nostivat esille aidon huolen lasten tilanteesta. Oma valtuutettumme Heli Kauppinen käytti asiakohdassa hyvän puheenvuoron. Keskustelua herätti myös mm. lääkäriaikojen saatavuus, vanhusten palveluasumisen laatu, päihdetyö. Essote on rekrytoinut lisää henkilökuntaa ja sitä kyllä tarvitaan peruspalveluiden ylläpitämiseksi. Ongelmana on henkilökunnan saatavuus mm. lääkäreiden osalta.

Saimme vastauksia valtuustoaloitteisiin ja moneen aloitteeseen kirjattiin vain merkitään tiedoksi. Yksi kruunun jalokivi sieltä kuitenkin löytyi ja se oli meidän vihreiden Mikko Siitosen tekemän valtuustoaloite lukemisen unelmavuosi 2019. Tämä aloite sai vuolaasti kehuja valtuutetuilta sekä valmistelevilta viranhaltioilta. Tässä asiakohdassa nähtiin myös eräänlainen huumoriosuus, kun perussuomalaiset esittivät aloitteen uudelleen valmisteluun laittamista. Asiasta päästiin ihan äänestämään ja tuloksella 45-2 valtuusto siunasi tämän aloitteen. Ei voi kuin ihmetellä, että miten tällaisesta kaikkia palvelevasta asiasta voidaan joutua äänestämään. Tätä se demokratia sitten kai on.

Kokouksen lopuksi luettiin uusia aloitteita useampikin  ja niistä nostan esille Keskustan Liisa Pulliaisen tekemän aloitteen turvetuotannon vähentämiseksi ja Sdp:n Satu Taavitsaisen esteettömyyden huomioimisessa kaupungin toiminnassa.

Tästä linkistä  pääsette katsomaan koko shown.

Seuraava kokous on 18.6. ja siellä on asialista pitkä sekä paljon päätettäviä asioita.

Aurinkoisin ja helteisin terveisin

Nina