Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Vuoden 2017 talousarvion valmistelu sujui silloisessa valtuustossa varsin hyvässä yhteistyön hengessä ja hyväksyttiin lähes kokonaan yksimielisesti, mikä oli poikkeus edeltäviin vuosiin nähden. Lautakuntien budjettiesityksistä pidettiin kiinni ja valtuustokeskustelussa arvioitiin, että talousarvio on “kerrankin” melko realistisella pohjalla.

Nyt käsillä oleva tilinpäätös kertoo, että eivät nämä arviot aivan metsässä olleet. Reaalitaloudellinen tulos on parantunut aikaisemmasta, ja ylijäämää on tehty. Tässä kohtuullisen hyvässä tuloksessa taustavaikuttavat perustyön ohella ainakin veroprosenttien maltillinen korotus ja vielä merkittävämpänä Essoten tiukka taloudenpito, joka erottuu selkeästi myös valtakunnallisissa sote-kustannusvertailussa. Satunnaisista eristä on tullut jällee kerran ihan reilusti lisätuloja. Tällaisille tuloille on todellakin käyttöä kertapoistoissa ja purkuvarauksissa, kun kaupungin kiinteistökannassa tullaan tulevina vuosinakin tekemään merkittävää uusimista.

Seuraavaksi muutamia huomioita arviointikertomuksen pohjalta.

Vuoden 2017 suuri muutos oli Essoten perustaminen. Nyt, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus puuttuu tilinpäätöksestä, on vaikea arvioida, kuinka asukkaiden hyvinvointia koskevat tavoitteet kokonaisuutena on saavutettu ja onko yhteistyö kaupungin omien toimijoiden ja Essoten välillä ollut onnistunutta. Kannamme huolta esimerkiksi Olkkarin tilanteesta, ja Essoten ja kaupungin nuorisotyön rajapinnan toimivuudesta. Työntekijöitä ja palveluita on siirtynyt pois Olkkarista, mutta ovatko he edelleen nuorten saatavilla? Laitetaanko ennaltaehkäisevään toimintaan vieläkään tarpeeksi resursseja eri ikäryhmien palveluissa?

Tilinpäätöksen läpi toistuva teema on henkilöstövajaus ”siellä sun täällä”, pysäköinninvalvonnasta ja kirjastoista lähtien. Kouluihin vaikea saada sijaisia lyhyempiin pätkiin, perusopetuksessa henkilöstökulut ovat ylittyneet ja määräaikaisia opettajia on entistä enemmän. Henkilöstön jaksaminen, kaupungin työnantajaimago ja rekrytointiongelmat, sisäilmaongelmat ja työn kuormittavuuden kasvu esimerkiksi varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvaessa muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tässä tarvitsemme positiivista kierrettä negatiivisen sijaan.

Vuoden 2017 valopilkkuihin kuuluu ehdottomasti koululaisten maksuttoman Waltti-korttikokeilun aloittaminen ja sen saama hyvä vastaanotto. Tämä oli tulosta hyvästä valmistelusta ja yhteisestä tahtotilasta ja selvästikin kokeilulle oli tilausta, sen ovat osoittaneet bussien suuret matkustajamäärät. On tärkeää, että lapset ja nuoret tottuvat julkisen liikenteen käyttöön ja parhaimmillaan saavat myös vanhempansa mukaan – näin voimme vähentää yksityisautoilun tarvetta. Jja samalla parannamme lasten ja nuorten mahdollisuuksia päästä harrastuksiin vapaa-ajalla ja erilaisille retkille ja tutustumiskäynneille koulupäivien aikana. Kokeilu on herättänyt runsaasti valtakunnallista kiinnostusta muun muassa eri kaupunkien kollegoidemme parissa ja meiltä on kyselty siitä paljon.

Muita positiivisia asioita vuodelta 2017 ovat mm. työllisyyden paraneminen (2,2 prosenttiyksikköä) sekä asuntomessut, joiden kävijämäärä- ja aluetaloustavoitteet saavutettiin. Kirjastoissa tehtiin hyviä kokeiluita omatoimiaukioloajasta ja osa niistä huomattiin toimiviksi, osa taas ei. Kirjastokäyntien määrät ovat nousussa ja niissä tarjotaan entistä monipuolisempaa palvelua, vaikka perinteiset lainamäärät ovat hieman laskussa. Myös museot ja orkesteri järjestivät paljon tapahtumia laajalle kohderyhmälle.

Hyvät valtuutetut,

Lopuksi pari sanaa tulevasta: On hyvä muistaa, että tänään käsitellystä kaupunkirakennepaketista ja sen talousvaikutuksista huolimatta meillä on huomattavia talouskysymyksiä ratkottavana tulevina vuosina. Essote tulee varmasti kaipaamaan lisärahoitusta, ja energiayhtiömmekin kohdalla meidän pitää huolehtia siitä, että osinkovaatimukset eivät vaaranna yhtiön kestävyyttä. Talouskeskustelu tulee siis jatkumaan tulevana syksynä.

Sitä ennen on syytä levätä ja vetää henkeä. Toivotamme kaikille hyvää kesää ja esitämme vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.