Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa on Veli Liikanen.

Syyskauden ensimmäisen valtuuston kokouksen asialista oli varsin lyhyt, mutta asiaa ja keskustelua riitti kolmetuntiseen kokoukseen. Kokouksen lista on luettavissa täällä ja videotallenne kokouksen kulusta löytyy Youtubesta.

Vihreistä valtuutetuista kokouksessa paikalla olivat allekirjoittaneen lisäksi Minna Pöntinen, Kerttu Hakala, Mikko Siitonen, Nina Jussi-Pekka sekä varavaltuutettuna Pekka Heikkilä.

Kokouksen isoimpina asioina olivat päätökset sodan ja rauhan keskus Muistin perustamisesta sekä strategisten ohjelmien hyväksymisestä. Lisäksi me vihreät valtuutetut teimme yhdessä parin muun valtuutetun kanssa aloitteen uskonnonvapauden vahvistamisesta Mikkelin kouluissa ja päiväkodeissa

Strategiset ohjelmat ohjaavat valtuustokauden pääteemoja

Mikkeli hyväksyi uuden valtuustostrategian tavoitteet jo viime joulukuussa, mutta konkreettisista toimenpideohjelmista niiden toteuttamiseksi linjattiin vasta nyt. Näitä strategisia ohjelmia on valmisteltu kevään aikana viranhaltijavetoisesti eri palvelualueilla ja lautakunnissa, vihreän valtuustoryhmän yleisarvio on, että lopputulos heijastelee varsin hyvin matkalla varrella käytyjä keskusteluja. Kolme strategista ohjelmaa, hyvän elämän ohjelma, kestävän kasvun ohjelma ja elinvoimaohjelma sisältävät useita vihreiden esillä pitämiä toimenpiteitä.

Erityisen selvästi vihreä kädenjälki näkyy ympäristöasioissa: ohjelmissa korostetaan pyöräilyn ja kävelyn edistämistä, biokaasun ja muiden uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä, vesistöjen kunnossapitoa sekä muovinkierrätyksen kehittämistä. Meidän aloitteestamme mukana on myös suunnitelma uuden ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta vuosille 2020-2030.

Hyvän elämän ohjelmassa suunnitellaan muun muassa yhteisöpedagogien pestaamista kouluille vahvistamaan yhteisötyötä ja ehkäisemään syrjätymistä sekä kumppanuustalon perustamista kuntalaisten osallisuuden edistämiseksi. Elinvoimaohjelmassa linjataan mm. Mikkelille tärkeistä EcoSairilan, Memory Campuksen ja Kalevankankaan kärkihankkeista sekä matkailun, työllisyydenhoidon, kaupunkimarkkinoinnin ja konsernirakenteen kehittämisestä. Tässä käsittelyssä hyväksyttiin siis suuri joukko erilaisia Mikkelin toimintaa tällä vaalikaudella suuntaavia linjauksia. Korostimme keskustelussa, että ohjelmat on tuotava selkeästi ja läpinäkyvästi esiin kuntalaisten saataville. Kaiken kaikkiaan vihreä valtuustoryhmä on kokonaisuuteen varsin tyytyväinen, vaikka ohjelmista löytyy yhä myös hiottavaa. Tärkeää on, että kaupungin ilmastopolitiikkaan palataan vielä erillisen strategian avulla ensi vuonna.

Valtuusto hyväksyi Muistin

Mikkelin museokentälle saapuu uusi merkittävä kohde, sillä valtuusto antoi kokouksessa lopullisen siunauksensa sodan ja rauhan keskus Muistin perustamiselle. Muistia on valmisteltu pitkään ja hartaasti ainakin vuodesta 2014 saakka. Jotkut vihreät ovat matkan varrella esittäneet myös kriittisiä kysymyksiä uuden sotahistoriakohteen tarpeesta. Nyt keskuksen rahoituskysymykset on saatu ratkaistua valtuuston asettamien reunaehtojen mukaisesti, ja vihreiden valtuustoryhmä antoi tässä ratkaisevassa käsittelyssä yksimielisen tukensa uuden museon perustamiselle.

Muisti rakennetaan Päämajatalon tiloihin ja avajaiset on suunniteltu pidettäväksi vuonna 2021. Museota varten perustetaan Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy, ja sen taustalle rahallista ja sisällöllistä tukea varten Muistin tukisäätiö. Muisti Oy:tä tai sen tukisäätiöitä rahoittavat Mikkelin kaupungin lisäksi valtio, useat yritykset ja yhdistykset sekä Maanpuolustuksen kannatussäätiö. Muistin perustamisvaiheen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 6 miljoonaa euroa, josta hiukan yli puolet on Mikkelin kaupungin vastuulla.

Kaupungin suurin panostus tulee olemaan Päämajatalon muutostyöt, joiden kustannuksiksi arvioidaan 2,9 miljoonaa euroa. Valtuuston keskustelussa huomiota kiinnitettiin erityisesti Päämajatalon kiinteistön kuntoon. Muutostöiden jälkeen käytössä on oltava toimiva ja turvallinen kiinteistö. Muistin kävijätavoite 35 000–40 000 kävijää vuodessa, minkä toteutuminen edellyttää varmasti hyvin onnistunutta museokokonaisuutta. Vihreiden Pekka Heikkilä kiinnitti keskustelussa huomiota myös säätiön hallintoon, jotta sitä ei paisuteta toiminnan kustannuksella.

Kuntoportaat ja Vihreiden aloite

Kokouksen muista asioista konkreettisin oli vastaus valtuustoaloitteeseen kuntoportaista: Mikkeli suunnittelee nyt kuntoportaiden rakentamista Kalevankankaan entisen hyppyrimäen monttuun. Tässä tapauksessa valtuustoaloite tuottaa tavallista konkreettisemman tuloksen.

Toivomme, että konkreettisia tuloksia tuottaa myös Vihreiden ryhmässä valmisteltu valtuustoaloite uskonnonvapauteen liittyvien järjestelyjen parantamisesta Mikkelin kouluissa ja päiväkodeissa. Aloitteen taustalla on vuosien ajan saatu palaute puutteista ja kirjavuudesta uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyvistä käytännöistä sekä elämänkatsomustiedot ja muiden kuin evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen järjestelyistä. Aloite on luettavissa täällä.

Kokouksen yhteydessä onniteltiin myös valtuutettuamme Nina Jussi-Pekkaa pyöreiden täyttämisestä. Onnea, Nina!