Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa Minna Pöntinen.

Tänään oli mielenkiintoinen valtuuston kokous. Kevyempinä päätöksinä tehtiin joitakin luottamushenkilömuutoksia. Meitä vihreitä henkilövalinnassa kosketti Martta Kinnusen poismuuton johdosta hyvinvoinnin ja osallisuuden varajäsenen paikan täyttäminen. Paikkaan valittiin Iris Damsten. Samasta syystä vapautui myös käräjäoikeuden lautamiehen paikka, johon valittiin vihreistä Vesa Nessling.

Mukavina asioina käsiteltiin Suksimäen päiväkodin uudelleenrakentaminen (sitä ei siis yritetä peruskorjata). Samalla päiväkodin nimeksi tulee Kattilansillan päiväkoti. Hyväksyimme myös ohjeistuksen julkisen taiteen toteutuksesta kaupungissa eli Mikkelin taideohjelman. Visulahden pohjoisosan asemakaava hyväksyttiin täysin puheitta ja yksimielisesti.

Talouden seurantaraportin yhteydessä taloutta käsiteltiin vähän pidempäänkin. Tämän vuoden talous ei näillä näkymin ole menossa alijäämäiseksi. Haasteita toki tulevaisuudessa riittää, jotta saamme kaikki tarvitsemamme koulu- ja päiväkoti-investoinnit tehtyä.  Raimo Heinänen (ps) vaati jälleen, että elinvoimainvestointeja pitää tehdä enemmän. Tämä kirvoitti kipakkaakin keskustelua. Useammalta suunnalta tuli perusteluja, kuinka elinvoimaan ollaan panostettu viitostien rakentamisen yhteydessä, Miksein rahoittamisessa tai vaikka vedenpuhdistamon siirtämisessä.

Etukäteenkin arvellen valtuuston työläin asia oli Otavan Opiston puheenjohtajiston erottaminen, koska Jere Liikanen ei enää nauttinut luottamusta Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajana taannoisten maahanmuuttajien suomen kielen opettamista vastustavien kirjoitusten vuoksi. Tämän seurauksena puheenjohtajaksi valittiin meidän vihreiden Terhi Patja, koska hän on toiminut varapuheenjohtajana ja on jo sisällä toiminnassa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Soivanen. Toivottavasti Opisto saa nyt työrauhan.

Lopuksi käsittelimme ensin jo vastattuja valtuustoaloitteita nollatuntisopimuksesta, mikkeliläisnuorten 20-vuotispäivän muistamisesta, ikäihmisten nastakenkäavustuksista,kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien yhteisestä puheenjohtajien kehittämispäivästä, lasten positiivisten koulukokemusten edistämiseksi, lasten koulumatka-aikojen lyhentämiseksi ja pyöräilypakon käyttöönotoksi koulumatkoille.

Mielenkiintoisin aloite oli demareiden valtuustoaloite kansainvälisten perintäyhtiöiden käytöstä luopumiseksi kaupungin konserniyhtiöissä. Kansainvälisistä perintäyhtiöistä olisimme mielellämme kaikki luopumassa. Aloitteen vastauksessa olikin sanottu, että luottamushenkilöt voivat konserniyhtiöiden päätöksenteossa vaikuttaa mm. perintäyhtiöiden kilpailutukseen. Valtuustoryhmässä puhuimmekin, että vihreät ottaisivat perintäyhtiöt ja niiden kilpailutuksen aktiivisesti esiin konserniyhtiöissä. Demareiden alkuperäiseen esitykseen päätöstekstin muuttamiseksi emme voineet täysin yhtyä, vaan esitimme omana muutoksenamme demareiden esityksestä vain osaa: ”Mikkelin kaupunki edellyttää konserniltaan perinnän toteuttamisessa laatua, hyvää perintätapaa ja perintään liittyvien lakien noudattamista, toteuttipa konserni perinnän itse tai ostaessaan sen ulkopuolelta.” Tämän jälkeen haluttiin palauttaa koko pykälä uudelleen valmisteluun. Mietittyämme asiaa, totesimme, että nyt on uudelleen valmistelun eväät annettu, joten voimme senkin tehdä. Sähköisten äänestyslaitteiden tökkiminen pitkitti tässä kohtaa kokousta ja äänestimme perinteiseen malliin nimenhuutoäänestyksellä. Kun oikealtakin äänet tähän uudelleen valmisteluun osittain kääntyivät, palautimme tämän uudelleen valmisteluun.

Uusista aloitteista ehdottomasti ajankohtaisin tänään IPCC -uutisraporttipäivänä oli meidän vihreiden Heli Kauppisen valmistelema aloite Kohti hilineutraalia kuntaa -hankkeeseen (Hinku) liittymiseksi. Muutama muukin aloite jälleen tuli, palaamme raporteissamme niihin kun ovat käsittelyvaiheessa.