VALTUUSTOALOITE 8.10.2018

Mikkelistä HINKU-kunta

Esitämme, että Mikkelin kaupunki lähtee  mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeeseen.

HINKU kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat. HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunta sitoutuu myös määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa sekä lisäksi tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vähintään kerran viidessä vuodessa.

Suomessa on tällä hetkellä 42 HINKU-kuntaa, mutta mukana ei vielä ole yhtään kuntaa Etelä-Savosta. HINKU-hankkeen mukana tehdyt uudet ratkaisut ovat olleet kunnille kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä ja mainetta.

Tänään julkaistu Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti osoittaa, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole hetkeäkään hukattavaksi. Ilmastonmuutoksen suurimmat riskit voidaan kuitenkin yhä välttää, kun toimiin ryhdytään rohkeasti. Merkittävä osa ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttavista teoista ja päätöksistä, kuten rakentamisen ohjaus, kaavoitus ja liikenteen suunnittelu, tapahtuu kuntatasolla.  Mikkelinkin on kannettava vastuunsa ja tehtävä entistä enemmän.

Aktiivisuus ilmastonmuutoksen torjunnassa synnyttää kaupunkiin myös uutta työtä ja toimeentuloa. Siksi Mikkelin on syytä ottaa oma paikkansa edelläkävijöiden joukossa, osana HINKU-verkostoa.

Mikkelissä 8.10.2018

Heli Kauppinen, Vihreät
0445664579
heli.kauppinen@vihreat.fi