VALTUUSTOALOITE 15.10.2018

Kangasniemestä HINKU-kunta

Esitämme, että Kangasniemen kunta lähtee mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-hankkeeseen.

Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti 8.10.2018 osoitti, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole hetkeäkään hukattavaksi. Kansallisen ja kansainvälisen ilmastotyön lisäksi myös kunnilla on merkittävä rooli edistää toimia, joilla vähennetään alueen kasvihuonepäästöjä. HINKU kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat ja tarjoaa kunnille asiantuntemusta, verkostoitumista, tietoa hyvistä käytännöistä ja hyville teoille näkyvyyttä.

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kunnan omien toimintojen, hankintojen ja kaavoittamisen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan alueella. Kunnan on myös syytä edistää aktiivisesti ilmastoviisaita ratkaisuja Puulan vesistön puhtaana pitämiseen yhdessä lähikuntien kanssa. Myös alueen yrityksiä ja asukkaita kutsutaan mukaan yhteistyöhön ja kannustetaan ilmastotekoihin. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia ja alueen elinvoimaa esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
 Kunta sitoutuu myös määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa sekä lisäksi tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vähintään kerran viidessä vuodessa.

Suomessa on tällä hetkellä 42 HINKU-kuntaa. Uudet ratkaisut ovat olleet kunnille myös kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä ja mainetta. Kunnat kilpailevat tulevaisuudessa yhä kovemmin palveluista, yrityksistä ja asukkaista. Etelä-Savon ensimmäisenä HINKU-kuntana Kangasniemi parantaisi omaa asemaansa tässä kilpailussa.

Kangasniemellä 15.10.2018

Kangasniemen Vihreät -valtuustoryhmä