Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa varavaltuutettu Jukka Saikkonen.

 
Hei MiSeViläiset! 
 
Kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina ja Vihreä valtuustoryhmä oli koolla kahden varajäsenen tukemana. Juuso Lahikainen tuurasi Kerttu Hakalaa ja minä Veli Liikasta, muutoin varsinaiset jäsenet olivat kokouksessa.
 
Kaupunginjohtaja aloitti kokouksen yleispuheenvuorolla, jossa kävi läpi kapungin taloutta ja tulevaisuuden näkymiä, sekä kertoi kaupungin näkemyksiä ESSOTE:n taloudellisesta tilanteesta. Hän kehoitti  valtuttettuja pohtimaan, millä keinoin ratkaisuja tehdään nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja pohtimaan jopa henkilövähennysten mahdollisuutta kaupungin talouden hoidossa.
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja piti yleispuheenvuoron samoista aiheista ja oli kaupunginjohtajan kanssa samoilla linjoilla.
 
Muutosajatukset veroprosentin korotukseen kirvoitti edustajat puheenvuoroihin korotuksen puolesta ja vastaan. KD teki aloitteen veroprosentin nostosta 0,50% nykyisestä 20,50%:ta 21,00%:iin ja Vihreä ryhmä kannatti tätä esitystä ajatuksella, että tällä toimella hillitään velanottoa ja helpotetaan tulevaisuuden taloudenpitoa. Vuosikatetta on saatava ylöspäin ja tämä onnistuu vain kasvattamalla tuloja. Äänestys hävittiin 42/9.
 
Mannerheimintien tonteista käytiin myös värikästä keskustelua, valtuutetut tiedustelivat, miksi tonteista maksetaan ylihintaa, eikä noudateta normihintoja. Kaupunginjohtaja vastasi valtuutetuille ostajan markkinoiden muuttuneen myyjän markkinoiksi sillä hetkellä kun keskeneräinen asia oli luettavissa paikallisesta lehdestä. Tonttikeskustelun jatkuessa esitettiin, että tonttihankinta palautettaisiin takaisin uuteen käsittelyyn, joten myös tästä pääsimme äänestämään. Tonttien oston käsittelyn jatkamisen puolella oli 37 valtuutettua ja palautusta uuteen käsittelyyn kannatti 13 valtuutettua. Äänestyksessä tuli yksi tyhjä ääni, joten valtuusto päätti hankkia Pielisensuun Teollisuushallit Oy:n tontin 815 000€:n hintaan ja Mikkelin Mannerheimintie 30:n tontin 660 000€:n hintaan. 
 
Yksi Vihreiden kuntavaaliohjelman päätavoitteista saavutettiin kun subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoituksen poistaminen ja ryhmäkoon palauttaminen aikaisempaan varhaiskasvatuksessa lyötiin lukkoon istunnossa. Muutos tehdään elokuusta 2019 alkaen niin, että siihen varaudutaan riittävillä varhaiskasvatuksen lisätiloilla. Päätös parantaa lasten ja perheiden tasa-arvoa sekä helpottaa myös toiminnan järjestämistä ja suunnittelua.
 
Saman aloitteen toinen osa, varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen päätettiin arvioida 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.
 
Demarit olivat valmistelleet valtuustoaloitteita ja siellä oli muun muassa aloite maastopyöräreittien rakentamisesta Mikkeliin sekä valtuustoaloite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. 
 
 
Valtuustoterveisin Jukka Saikkonen