Mikkelin Seudun Vihreiden syyskokouksessa  yhdistyksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jukka Saikkonen. Saikkonen on 43-vuotias sosionomi ja työskentelee Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin perhekeskustoiminnan koordinaattorina. Saikkonen on Mikkelin kaupungin varavaltuutettu ja toimii Etelä-Savon maakuntahallituksen, konserni- ja elinvoimajaoston ja Essoten hallituksen jäsenenä. 

Uutena jäsenenä yhdistyksen hallituksessa aloittaa Leena Kontinen ja entisistä jäsenistä jatkavat Iris Damstén, Mika Aarnio, Marjo Heikkinen, Tuula Pylvänäinen, Kauko Väisänen, Vesa Nessling, Vesa Rouhiainen sekä Jarmo Lautamäki.

Mikkelin seudun Vihreät ovat jo aloittaneet vuoden 2021 kuntavaaleihin valmistautumisen.

– Meillä tulee olemaan laaja ja osaava ehdokaslista. Vihreillä on paljon annettavaa Mikkelin kaupungille ja poliittiselle päätöksenteolle, Saikkonen sanoo. 

– Olisihan se hienoa nähdä meitä Vihreitä valtuustosalissa kaksinkertainen määrä tähän valtuustokauteen verrattuna. 

Vihreillä on tällä hetkellä Mikkelin kaupunginvaltuustossa kuusi paikkaa. 

Tälläkin kaudella olemme saavuttaneet monia hyviä asioita, kuten subjektiivisen varhaiskasvatuksen palauttamisen sekä päätökset terveiden koulutilojen rakentamisesta. Vaikkakin investoinnit ovat suuria, ovat nykyaikaisten, terveiden ja turvallisten opetustilojen rakentaminen paras sijoitus tulevaisuuteen, Saikkonen muistuttaa.

Saikkosen mukaan Vihreiden valtakunnallisesti saama vaalimenestys viime keväänä  kertoo ihmisten olevan huolissaan maailman tilasta ja haluavan muuttaa maailmaa. Meillä Saimaan rannalla on erityinen kunnia nauttia ainutlaatuisesta luonnosta ja ympäristöstä. Haluamme pitää huolta siitä, että se säilyy myös jälkipolville, ja tämän vuoksi esimerkiksi Ratinlammen ja Kaihun kaavoituspäätökset ovat olleet meille tärkeitä, Saikkonen linjaa.