Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat

Huomaan meidän puheenvuoron alkavan samalla tavalla kuin viime vuonnakin. Sehän kuvastaa vain tätä pidempään vallinnutta tilannetta. Siispä totean, että talousarvion rakentaminen on ollut poikkeuksellisen haasteellista. Se kertoo siitä, miten vaikeiden päätösten edessä olemme. 

Tämän nykyisen valtuuston  laatiman ja hyväksymän rakennepaketin ja palvelusuunnitelman pohjalta nyt talousarviota laaditaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan tämäkään ei riitä vaikka osa toimista tehdään nopeutetulla aikataululla. 

Kuntapolitiikkaa on todella vaikea tehdä pitkäjänteisesti, kun ennusteet muuttuvat koko ajan ja talouden pohja vajoaa. Toki olemme talouden vakavuuden tiedostaneet jo vuosia ja vihreät ovat esittäneet ratkaisukeinoina aiemminkin mm. veroprosenttien korotuksia ja kaupungin yhtiörakenteen perkaamista.

Kaupunginjohtajaa siteeraten: “persaukisten on hankala tehdä elinvoimainvestointeja”. Tämä kuvastaa hyvin tämän hetkistä mielialaa kaupungissa. 

Tätä taloustilannetta kuvastaa hyvin myös se, että talousarviota päätettäessä harva ryhmä on enää yhtenäinen. Talousarvion rakentaminen on vaikeaa, koska se pitää sisällään monia vaikeita ja kipeitä päätöksiä. Verojen nosto jälkeen meiltä odotetaan vastuullista talouspolitiikkaa ja tässä salissa pitää ne päätökset tehdä.

Ei taida mistään löytyä rahasampoa tai joulupukin rahakuorta talouden korjaamiseksi. Kyllä meidän on se itse tehtävä ja tähän tarvitaan meitä kaikkia ja yhteistyötä. Essoten tilanteen tietää jokainen ja heiltä ilman muuta odotetaan talouden tasapainottamista. Toimenpiteitä on jo tehty ja toivottavasti Essotekin saa talouden tasapainoon. Meidän täytyy huolehtia oma osuutemme, että saadaan tämän laivan kurssi muutettua ennen kuin se uppoaa Saimaaseen.

Talousarvio sisältää myös hyviä asioita. Täytyy iloita sellaisista päätöksistä, kuten että tuntikehystä ei leikata ja kaikille lapsille turvataan kokopäiväinen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus. 

Uuden jätevedenpuhdistamon töiden etenemisestä tulee myös olla ylpeitä. Uudenlaisen jäteveden puhdistamisen mahdollisuudet tulee ottaa hyötykäyttöön ja myös kehittää eco-sairilan aluetta. Tässä on yksi elinvoimamahdollisuus. Eteläisen aluekoulun osalta tulee rakentaminen saada käyntiin mahdollisimman pian, enää sitä päätöstä ei voi pitkittää.

Kuntalaiset ovat ottaneet aktiivisesti yhteyttä ja on käyty monipuolisia keskusteluja, viestitelty sähköpostilla ja eri somekanavilla. Tähän asukkaiden aktiivisuuteen tulee jollakin tavalla tarttua. Jatkossa taloussuunnitelmaa laadittaessa olisi hyvä avata säästövaihtoehtoja kuntalaisille tai vaikkapa pelin muodossa kokeilla, miten säästöt vaikuttavat. Tällaista osallistamista on kokeiltu ainakin Lappeenrannassa. 

Ymmärrämme sen surun, vihan ja mielipahan lopetettavien toimipisteiden vuoksi.Vihreä valtuustoryhmä odottaa, että viranhaltijat yhteistyössä toimijoiden kanssa kehittävät toiminnat sellaisiksi, että huolehditaan esimerkiksi kirjastojen hakeutuvien palveluiden tai aluejohtokuntien toimintamallin muutoksesta yhteistyössä toimijoiden kanssa heitä kuunnellen ja osallistaen. 

Lentokentän osalta ryhmämme kanta ei ole muuttunut vaan olemme edelleen sen lakkauttamisen kannalla. On täysin kestämätöntä suunnata julkista tukea lentoliikenteen tekohengittämiseen samalla, kun meidän pitää pystyä vähentämään liikenteen päästöjä vauhdilla tulevan vuosikymmenen aikana. Lyhyet lentomatkat ovat erityisen saastuttavia, ja niille on jo olemassa helppoja ja kestäviä vaihtoehtoja. 

Kuntalaisten on vaikea ymmärtää, että meillä on varaa pitää lentokenttää, mistä ei voi lentää tai mitä voi käyttää vain muutama henkilö koko kaupungin väestöstä. Samaan aikaan me kuitenkin leikkaamme  sivistyksestä, koska säästökohteet pitää jostain löytää. Puolustusvoimien pitäisi reagoida kuntien taloustilanteeseen ja miettiä liikkumisen logistiikkaa jotenkin muuten ilman, että sillä luodaan uhkakuvia toiminnan siirtämisestä pois paikkakunnalta.

Kaupungin henkilöstö on se väki, joka palvelut valtaosaltaan tuottaa. Haluamme kiittää henkilöstöä, että he jaksavat venyä näinä vaikeina aikoina. Henkilöstön jaksaminen on tärkeää tuottavuuden kannalta ja siitä täytyy kaupungin työnantajana huolehtia. Ilahduttavaa, että sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun ja toivottavasti suunta on edelleen laskeva. Tässä kohtaa on erillisen kiitoksen ja onnittelujen aika, koska Mikkeli on saanut kaksi kuntateko-palkintoa. Tämä osoittaa henkilöstön kehittämisen halun.

Vihreä valtuustoryhmän enemmistö kannattaa talousarvioesitystä pääpiirteissään. 

Toivotamme ilmastonmuutoksesta huolimatta valkeaa joulua ja muistutamme, että joulumieli syntyy muusta kuin materiasta.