Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa Nina Jussi-Pekka.

Hei,

Vuoden viimeinen valtuusto oli 9.12 ja ennakoidusti kokous kesti yli yhdeksän tuntia, onneksi oli ruokaa tarjolla välillä. Valtuustossa oli meistä paikalla tässä kokouksessa Minna, Heli, Mikko, Jarmo Jukka, Nina. Myös Ville pääsi osallistumaan ensimmäisen kerran varavaltuutettuna Jukan sijaan alkukokouksen. Ennen kokousta on käyty laajaa keskustelua ja pidetty erilaisia tilaisuuksia. Päätökset mitä oltiin tekemässä ovat vaikeita ja kipeitä, eri puolueilla painottui kipupisteet erilaisiin asioihin.

Talous meidän kaupungissa on todella vaikeassa tilanteessa ja ensi vuoden talousarvion jälkeen ei yhtään helpota. Ellei sitten valtio tule auttamaan ja tietysti maakunta- ja soteratkaisut antaisivat jotain pohjaa tulevaisuuteen. Tästä talouden katsauksesta ja tulevaisuuden näkymistä voi lukea kokouksen esityslistassa olevista asiakirjoista.  

Kokouksen alkupuoli oli nimityksiä ja vihreitä kosketti vain kuudennen varavaltuutetun nimeäminen. Nalle Velling valittiin tähän tehtävään, onnea.

Ensimmäiset kunnon keskustelut käytiin hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta. Jouni Riihelä selvitti asiaa ja miten tässä edetään. Kaupungin hallitus esittää, että

  • Mikkelin kaupunki vastaa 1.1.2021 lukien asemakaava-​alueilla hulevesien hallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukien ja
  • Kaupunki ottaa hulevesijärjestelmän vaikutusalueella käyttöön kiinteistön painotettuun käyttötarkoitukseen ja pinta-​alaan perustuvan julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2021 lukien ja varaa riittävät resurssit asian valmisteluun ja toteutukseen,
  • Hulevesijärjestelmän vaikutusalueena ovat asemakaavoitetut alueet Mikkelissä ja
  • Kaupunkiympäristölautakunta päättää hulevesimaksun suuruudesta.
    Tässä kohdassa käytettiin useita puheenvuoroja liittyen siihen, että miten määritellään maksuun liittyvän tarveharkinnan ehdot.  

Ennen odotettua talousarviokeskustelua hyväksyttiin Mikkelin Ravirata Oy:n lainatakaus ja kuultiin työllisyysohjelman seuranta ja vuoden 2020 työllisyysohjelma. Maanantaina tuli tieto työ- ja elinkeinoministeriön tieto, että Mikkeli on hyväksytty työllisyyden kuntakokeiluun. Tämän johdosta Satu Taavitsainen esitti, että valtuustolle tuodaan vuoden 2020 alun aikana työllisyysohjelma päivitettynä. Valtuusto hyväksyi tämän esityksen yksimielisesti.

Talousarviokohta kesti useita tunteja. Ryhmäpuheenvuoron Heli laittoi teille jo aikaisemmin. Näiden jälkeen käytiin varsin vilkasta yleiskeskustelua ja sitten päästiin esityksiin. Muutama tekninen korjaus ja lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. Eniten käytettiin puheenvuoroja kirjastojen ja Ristiinan lukion osalta. Tässä oli havaittavissa melko kireä tunnelma salissa ja ei niin korrektia huutelua. Tunteet siis olivat vahvasti esillä. Näiden lisäksi uusien aluekoulujen rakentaminen poiki myös useita puheenvuoroja ja myös esityksiä investointien poisvetämisestä. Yhteensä talousarvioon tuli 20 äänestettävää kohtaa ja sitten äänestettiin. Valtuustopuheenvuorossakin esille tuomani ryhmien mielipiteiden hajoaminen tuli tässä esille. Myös omassa ryhmässä oli hajontaa, mutta pääosin olimme samoilla linjoilla. Hallituksen esitykset tulivat äänestyksien jälkeen valtuuston päätökseksi. Koko ryhmän puolesta voin sanoa, että kipeitä päätöksiä jouduimme tekemään.

SDP kerkesi ennen meitä tekemään esityksen lentoaseman määrärahojen puolittamisesta ensi vuodelle ja näin toiminnan alas ajamisesta. Kannatimme esitystä ja äänestyksessä tämä odotetusti hävittiin. Seppo Kääriäinen ja puolustusvoimien poislähtö vedettiin taas esille. Oli taas edellisellä viikolla juteltu Sepon kanssa. Vähän tätä kyllä epäilen ja maailma muuttuu, näin pitäisi myös muuttua meidän puolustusvoimien. Puheenvuorossakin toin esille, että kyllä puolustusvoimien pitäisi kuntien talousahdingon tietäen osata muuttaa liikkumisen logistiikkaa.

Lyseon kentän kunnostamiseen tuli muutosesitys Jarno Strengeliltä ja äänestyksen jälkeen tämä muutosesitys voitti. Lyseon pihan kunnostamiseen suunnataan 50 000 € ja se otetaan pois satamanlahden kustannuksista.

Talousarviokohdan jälkeen esityslistalla oli jokainen lakkautettava kohde erikseen. Näistäkin äänestimme jokaisesta erikseen. Tässä kohdassa käytettiin yli 80 puheenvuoroa, osa niistä oli tietysti kannatuspuheenvuoroja. Tähän on lähes mahdotonta kirjata tätä äänestyslokia, mutta pöytäkirjasta se varmasti löytyy ja koko valtuuston kokous on myös tallenteena. Henkilöstösuunnitelmakin kuultiin, mutta tämä menee vielä lautakuntaan ja siitä hallitukseen sekä valtuustoon.

Tässä lyhyt yhteenveto kokouksesta ja  valtuustoryhmän puolesta haluan toivottaa kaikille levollista joulun odotusta!

T. Nina