Mikkelin talous on ollut vaikeuksissa jo pidempään useista korjaustoimenpiteistä huolimatta. Emme ole ehtineet edes nähdä näiden toimien kokonaisvaikutusta, kun korona jo kurittaa kaupungin taloutta lisää. Korona aiheuttaa vaikeuksia myös suoraan kaupunkilaisille.

Korona-lisämenoista huolimatta Mikkelin täytyy kyetä huolehtimaan niistä asukkaistaan, joiden elämää korona on vaikeuttanut eniten. On lapsia ja nuoria, joille koti ei ole ollut se paras paikka, mutta siellä on ollut poikkeusaikana pakko pysyä. On huolehdittava, että kouluissa on riittävästi oppilashuollon palveluita tukemassa heitä. Moni tarvitsee tukea myös kesällä. Jos julkisuudessa puhutaan vain siitä, kuinka resurssit ovat tiukalla, lapset ja nuoret saattavat jättää huolensa kokonaan kertomatta aikuisille. Meidän on pystyttävä vakuuttamaan heidät siitä, että apua on saatavilla, ja myös pidettävä lupauksemme. Myös ammattiin valmistuville nuorille on voitava antaa uskoa tulevaisuuteen ja mahdollisuuksia käyttää juuri hankittua osaamista.

Monet riskiryhmiin kuuluvat joutuvat todennäköisesti olemaan eristyksissä vielä pitkään ja tavallisesti apuna olevat läheiset eivät voi käydä heidän luonaan. On etsittävä juuri näille ryhmille sopivia keinoja, joilla he voivat olla yhteydessä muihin ihmisiin, pitää yllä toimintakykyään ja saada apua, vaikka kodin ulkopuolella liikkuminen on rajoitettua.

Mikkelin kaupungin ja Essoten tulee vahvistaa turvaverkkoa yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Käynnissä on monia hyviä uusien toimintatapojen kokeiluja, joita täytyy laajentaa, sillä elämä koronan kanssa tulee jatkumaan vielä pitkään.

Korona aiheuttaa noin 15 miljoonan euron menoerän kaupungin talouteen. Jos päästämme nyt ihmisiä putoamaan turvaverkosta, lasku tulee olemaan muutaman vuoden päästä moninkertainen. Kaikista taloudellisinta – ja inhimillisesti oikeudenmukaisinta – on toimia nyt.

Minna Pöntinen
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)

Nina Jussi-Pekka
kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)

Heli Kauppinen
kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (vihr.)