Mikkelin Seudun Vihreät iloitsevat kaupungin ja Etelä-Savon ELY-keskuksen neuvottelujen pohjalta syntyneestä päätöksestä, jossa kaupungin metsistä 158 hehtaaria tullaan perustamaan luonnonsuojelualueiksi. 128 hehtaaria säilyy kaupungin omistuksessa yksityisinä suojelualueina, ja 30 hehtaaria myydään valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin.

Suojelun piiriin päätyy nyt mm. Säynätin alueen metsiä sekä Neitvuoren pohjoispuolisia alueita, jotka ovat paitsi luonnoltaan arvokkaita, myös suosittuja retkeilykohteita. Alueilla on arvoa myös luontomatkailuelinkeinolle.

Suojeluprosessi on ollut pitkä. Vihreä valtuustoryhmä teki vuonna 2010 valtuustoaloitteen Mikkelin kaupungin osallistumiseksi Kunta-Metso-hankkeeseen, jossa kartoitettiin monimuotoisuudelle tärkeitä alueita kuntien mailla ja etsittiin ratkaisuja luonnonarvojen turvaamiseksi. Selvityksen perusteella alkaneet neuvottelut kaupungin ja ELY-keskuksen välillä kestivät pitkään, mutta lopputulos on arvokas.

”Kyseessä on kaikki voittaa -tilanne”, toteaa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Pekka Heikkilä. ”Luontoarvot saavat lainsuojan kohteilla, joissa metsätalouden harjoittaminen on ollut erittäin rajoitettua tai sitä ei ole ollut ollenkaan. Alueiden houkuttelevuus virkistyskohteina kasvaa suojelustatuksen myötä, ja alueen luontomatkailutoimijat voivat luottaa siihen että heidän toimintansa kulmakivi eli luonto säilyy monimuotoisena alueella.”