Koronan jälkeen maailma ei tule olemaan ennallaan. Vihreä jälleenrakennus tähtää siihen, että yhteiskuntamme on jatkossa ympäristölle ja ihmisille kestävä. Tämä auttaa kohtaamaan myös tulevia kriisejä.

Vihreä jälleenrakennus nojaa elvytyksessä isoihin ilmastoinvestointeihin, päästöttömään liikenteeseen ja puhtaaseen energiaan. Myös ihmisten koulutukseen ja osaamiseen on panostettava. Samalla luodaan työtä ja toimeentuloa pitkälle tulevaisuuteen ja eri puolille maata. Esimerkiksi kansainvälinen työjärjestö ILO on arvioinut, että ilmastotoimet synnyttävät uusia työpaikkoja.

Hyviä esimerkkejä mahdollisista elvyttävistä ilmastotoimista ovat kiinteistöjen päästöjä pienentävät energiaremontit, Suomen rataverkon kehittäminen sekä pyöräily- ja kävelyinfrastruktuurin rakentaminen.

Näistä esimerkiksi pyöräily- ja kävelyinfrastruktuurin kehittämisessä on se hyvä puoli, että hankkeet ovat nopeita käynnistää kunnissa, eivätkä ne tarvitse vuosien suunnittelutyötä. Valtakunnallinen pyöräbaanaverkosto voisi ulottua koko maahan. Kävelyn ja pyöräilyn verkoston kehittäminen tukee ihmisten liikkumista ja matkailusektoria, ja myös valtaosa laadukkaammista pyörätelineistä valmistetaan suomalaisilla metallipajoilla.

Mikkelissä hankkeita vauhdittaa uuteen yleiskaavaan kirjattu suunnitelma toimivista pyöräily- ja kävelyverkostoista. Investointitarpeita on sekä olosuhteiden kehittämisessä että toimivissa ja turvallisissa reiteissä taajamien välillä, esimerkiksi Ristiinasta kantakaupunkiin. Suunnitelmissa olisi hyvä hyödyntää seurojen osallisuutta ja yhteistyötä. Mainio esimerkki toimivasta yhteistyöstä on Kalevankankaalle yhdessä Velo Saimaan kanssa tehdyt monikäyttöreitit. Paremmin pyöräiltävä kaupunki parantaa sekä terveyttä että turvallisuutta.

Osasta puolueista on kuulunut äänenpainoja, että ilmastoteoista pitäisi tinkiä vaikean taloustilanteen vuoksi. Ajatus on nurinkurinen. Olemme juuri oppineet, että jos kriiseihin ei valmistaudu ennakolta ja jos niitä ei torju ajoissa, ne voivat tulla inhimillisesti ja taloudellisesti kalliiksi. Jos ilmastokriisiin ei puututa ajoissa, sen vaikutukset ovat monta kertaa koronapandemiaa pahemmat.

Nyt ei ole leikkauslistojen aika, vaan aika rakentaa hiilineutraalia Suomea.

Maria Ohisalo, Vihreiden puheenjohtaja

Nina Jussi-Pekka, kaupunginvaltuutettu ja vihreiden valtuustoryhmän pj, Mikkeli