Vihreiden valtuustoryhmä julkaisee blogikirjoitukset Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksista. Nyt kirjoitusvuorossa on Veli Liikanen

Mikkelin kaupunginvaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous pidettiin 24.8.2020 kohtuullisen kevyen asialistan kera. Poikkeusjärjestelyt olivat yhä käytössä ja iso osa valtuustosta osallistui kokoukseen etänä. Minäkin kotoa käsin.

Yksi kokouksen kiinnostavimmista asioista oli vastaus Vihreiden aiemmin tekemään valtuustoaloitteeseen uskonnonvapauden edistämisestä Mikkelin kouluissa ja päiväkodeissa. Aloitteen taustalla on ollut kokemus ja useat palautteet siitä, että Opetushallituksen ohjeita uskonnollisista tilaisuuksista noudetaan Mikkelissä vaihtelevalla tavalla eri kouluissa ja päiväkodeissa ja käytännössä on petraamisen varaa. Viranhaltijoiden vastauksessa käytiin hyvin läpi kansalliset ohjeistukset, mutta valitettavasti kaupungin toiminnan nykytilaa ei oltu haluttu arvioida – ehkä juuri siksi, että tilanne on kovin kirjava. Positiivista on, aloitteen jättämisen jälkeen kaupunki selkeyttänyt seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyötä. Lisäksi uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyvää ohjeistusta aiotaan käydä läpi rehtorien ja esihenkilöiden kanssa. Nämä ovat hyviä toimenpiteitä!

Epäselväksi kuitenkin jäi, mitkä kaupungit omat ohjeistukset kouluille ja päiväkodeille ovat ja miten niistä tiedotetaan huoltajille ja oppilaille. Siksi esitimme kokouksessa, että vastauksessa mainitut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyvät ohjeistukset sekä elämänkatsomustiedon opetuksen järjestelyt tulee tuoda läpinäkyvästi esille huoltajille kunkin lukuvuoden alussa ja kaupungin sivuilla. Tämäkin simppeli vaatimus paremmasta tiedonkulusta kohtasi kuitenkin epäilyjä ja vastahankaisia puheenvuoroja, ja niinpä esityksemme kaatui äänin 36-14.

Lopputulos harmittaa minua. Esityksemme tai ohjeistukset eivät vaikuta juuri millään tavalla perinteisiin ohjelmanumeroihin tai estä uskonnollisten tilaisuuksien järjestämistä. Kyse on yksinomaan siitä, että myös uskonnottomilla (tai muuhun kuin valtauskontoon kuuluvilla) oppilailla ja lapsilla on oikeus heidän vakaumuksensa mukaiseen katsomusopetukseen. Kyse ei ole valinnaisaineesta, vaan jokaisen lapsen oikeudesta, joka ei nyt toteudu yhdenvertaisesti. Kyse ei esimerkiksi tiedonkulun osalta ole rahasta, vain järjestelyistä ja viitsimisestä.

Valtuuston muissa asioissa päätettiin muun muassa määrärahasta Urpolan koulun purkamiseen uuden aluekoulun tieltä. Urpolan koulurakennus on ollut auttamattoman huonossa kunnossa ja aiheuttanut paljon ongelmia käyttäjille. Vaihto parempaan on positiivinen uutinen. Valtuuston jarrumiehet kuitenkin yrittivät jälleen kerran torpata uuden koulun rakentamista ja veivät purkurahat äänestykseen. Vihreät äänestivät tietysti uuden koulun puolesta, ja purkurahat myönnettiin äänin 47-2.

Lisäksi kaupungille myönnettiin 200 000 euron rahoitus Suur-Savon Sähkön osakkeiden ostamiseen, mistä saatiin aikaiseksi erimielinen keskustelu ja äänestys. Asialla ei ole mitään tekemistä isompien energiaratkaisujen kanssa, vaikka valtuustokeskustelussa yritettiin tällaistakin antaa ymmärtää. Samoin jääviydestä käyty pitkäpiimäinen keskustelu oli nyt vailla villoja ja väärässä paikassa, koska kyse oli vain määrärahapäätöksestä. Suur-Savon Sähkön osakkeita on aina välillä liikkeellä kovaankin hintaan, ja viime vuosina Mikkeli on etupäässä jättänyt tarttumatta ostomahdollisuuksiin. Välillä kannattaa kuitenkin ostaakin, jotta kaupungin asema yhtiössä säilyy. Jos joskus myöhemmin kaupunki haluaa luopua osakkeistaan, ostajia näyttää markkinoilla riittävän (tämä voi nähdä jo toteutuneista kaupoissa). Osakekauppoihin annettiin rahaa ääniin 38-10.

Lisäksi päätöksiä tehtiin konsernilainoista ja yhdestä rantakaavasta, joista lisää voi lukea kokouksen listalta.