Vihreän valtuustoryhmän puheenvuoron Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2020 piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Jussi-Pekka.

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja kaikki kokouksessa mukana olevat tai sitä seuraavat

Vuoden 2021 talousarvioita laadittaessa meillä on menossa hyvin poikkeuksellinen vuosi koronaviruksesta johtuen Mikkelissä, Suomessa ja koko maapallolla. Vaikutukset kuluvankin vuoden talouteen nähdään lopullisesti vasta keväällä tilinpäätöksessä.

Korona asettaa haasteita ja epävarmuutta talousarvion laadintaan.  On vaikea tietää, mitä vuosi 2021 tuo tullessaan.

Tänä valtuustokautena olemme tehneet isoja ratkaisuja ja talousvastuuta on kannettu rajuillakin toimilla. On  tehostettu toimintaa, on haettu säästöjä,  ja niitä on myös saatu.  Juuri nyt ei ole paikka tasapainottaa taloutta hätäisillä leikkauksilla, kun meillä  on akuutti kriisi.  Kuntalaisista tulee nyt huolehtia tämän akuutin vaiheen yli.

Tosiasiahan on, että Mikkelissä on koronan lisäksi edelleen ne ennen tätä pandemiaakin olemassa olleet talouden haasteet ratkaistavana.  Vielä tänään ei ratkaista itäisen varhaiskasvatuksen ratkaisuja eikä taseen alijäämän kattamisen esityksiä. Ne tulevat kuitenkin vielä meidän valtuutettujen päätettäväksi ennen valtuustokauden loppua. Me Vihreät olemme valmiita tekemään päätöksiä, kunhan tarvittavat selvitykset on saatu ja meillä on riittävät ja kattavat tiedot olemassa päätöksenteon tueksi. Ei ole vastuullista politiikkaa siirtää muutoksia tulevalle valtuustolle vain siksi, jos päätösten tekeminen tuntuu hankalalta.                                                                                                             

Päätökset itäisen alueen varhaiskasvatuksesta siirtyivät siis nyt hieman tuonnemmaksi. On hyvä, että asia valmistellaan kunnolla. Me Vihreät olemme tässäkin asiassa lähteneet siitä, että päätökset varhaiskasvatuksen järjestämisestä tulee perustaa oikeaan, tutkittuun tietoon ja asianmukaisiin vaikutusarviointeihin. Nyt syksyn nopeassa valmistelussa nähtiin, että heikolle pohjalle rakennetut mallit voivat osoittautua toteuttamiskelvottomiksi.

Vihreiden tavoitteena on varmistaa, että laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja on jatkossakin saatavilla siellä, missä niiden tarve on suurinta. Yksi jättisuuri yksikkö epätarkoituksenmukaisissa tiloissa ei tätä tavoitetta toteuta.

Varhaiskasvatuksen ratkaisut eivät kuitenkaan voi olla laastarointia tai tekohengitystä, kiinteistöjen pikkupaikkailu ei riitä. Tarvitsemme ratkaisun, joka tarjoaa toimivat palvelut ja tilat pitkälle tulevaisuuteen.

Viime vuoden talousarviopuheessa toimme esille kuntalaisten aktiivisuuden huomioimisen ja heidän osallistumisen paremman hyödyntämisen. Tässä meillä on vielä tehtävää ja uudistankin viime valtuustossa tuodun ajatuksen, että kuntalaisille avataan näitä säästökohteita ja esimerkiksi pelin avulla he pääsisivät kokeilemaan miten säästöt vaikuttavat. Tällaista mallia on kokeiltu ainakin Lappeenrannassa. Tällä saadaan päätöksentekoon avoimuutta, mitä ainakin me Vihreät olemme halunneet edistää ja pitäneet sitä merkityksellisenä.

Vihreiden valtuustoryhmä on hyvin huolissaan osaavan henkilöstön saatavuudesta Mikkeliin. Rekrytoinnin haasteet esim. maankäytön suunnittelun puolella ja varhaiskasvatuksessa ovat todellisia. Näihin haasteisiin toivottavasti suhtaudumme vakavasti ja teemme tarvittavia toimenpiteitä työvoiman varmistamiseksi jatkossa.

Mikkelin markkinointiin tulee panostaa ja siihen voi osallistua meistä jokainen: miten puhumme kotikaupungista ja kerromme erityisesti sen vahvuuksista? Ei haasteita saa sivuuttaa, mutta ne edellä jos julkisuudessa ollaanm niin ei siinä mainekuva parane. Epäkohdat pitää selvittää ja tuoda julkisuuteen myös se, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tai ollaan ryhtymässä. Ei ole turha sanonta, että paha kieli kauas kantaa. Tällaisten uutisten julkisuusarvo on suurempi kuin positiivisten asioiden, niin valitettavaa se kun onkin.

Talous – ja tulevaisuusohjelman eli  lyhenteellä Tatu-ryhmän työskentely on herättänyt kysymyksiä. On ihmetelty, miksi Tatu-ryhmän suunnittelemia palvelujen kehittämis- ja toiminnan tehostamistoimia  on ollut vaikeampi toteuttaa kuin aiemmin kokoontuneen kaupunkirakennetyöryhmän aikaansaannoksia. Kaupunkirakennetyöryhmä oli laaja-alainen työryhmä pitäen sisällään asiantuntijoita ja sen työskentelyaika oli pitkä. Tatu-työryhmän työskentely on ollut nopeaa ja työryhmissä on ollut kapea poliittinen edustus eikä asiantuntijoita ole ehditty käyttää riittävästi. Siksi osa asioista tuli keskeneräisen oloisena päätöksentekoon.  Tämä on varmasti hyvä oppi seuraavan valtuustokauden toimintaa ajatellen, toimintaa on hyvä arvioida ja kehittää parempaan suuntaan.

Aikaisemmin kaupunkirakennetyöryhmän ja nyt Tatu-ryhmän varaan on laskettu paljon odotuksia. Tässä kohtaa voisi lainata kaupunkirakennetyöryhmässä vihreiden edustajana olleen Veli Liikasen kommenttia, että työryhmän ratkaistavaksi tuli silloin niin paljon asioita, että ainoastaan elämän tarkoitus jäi selvittämättä. Jo toistamiseen tämän kauden aikana yritämme löytää vastauksia entistä hankalampiin ja laajempiin haasteisiin.

Haluamme kiittää Mikkelin kaupungin henkilöstöä tiukassa tilanteessa tehdystä työstä.Haasteista huolimatta sairauspoissaolot ovat vähentyneet koko kaupungin työntekijöiden tasolla. Tämä oli yksi henkilöstölle asetetuista säästötavoitteista.  Vuosi on ollut ajoittain melkoista turbulenssia. Työnteon epävarmuudesta huolimatta on onnistunut etäopetuksen pikainen järjestäminen, ruokapakettien mallikas toimittaminen etäkoululaisille, uusien menetelmien käyttöönotto esim. etäkokousten osalta, tarvittavat hygieniatoimet ja tänä syksynä myös maskin käyttö.  Eikä pidä unohtaa häiriötilanteiden johtoryhmää, joka on tehnyt töitä kuntalaisten eteen muun työnsä ohella  ja mm. koronatiedotus on ollut esimerkillistä

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa talousarvion hyväksymistä  ja haluamme toivottaa kaikille turvallista joulua. Peskää käsiä, pysykää terveinä ja ladatkaa akkuja kevään rutistukseen.