Nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet hälyttävässä kasvussa lähivuosina. Vaikka mielenterveydestä puhutaankin jo paljon, edelleen näihin ongelmiin liittyy tilanteen tunnistamattomuutta tai jopa häpeää. Siksi mielenterveyden häiriöt tuleekin nostaa samalle viivalle muiden terveysongelmien kanssa.

Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, joka kokee itsetuhoisia ajatuksia. Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava entisestään arkipäivän mielenterveystaitojen opetteluun. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla tehdään mielenterveysongelmista muiden terveysongelmien veroinen asia ja ehkäistään kiusaamista mielenterveyden riskitekijänä.

Esitämme, että jokaisessa Mikkelin koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille vähintään koulupäivän mittainen mielenterveyden ensiavun koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa esimerkiksi mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen. Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Mikkeli tuo jokaiseen kouluun tiiviin mutta kattavan mielenterveyden ensiapukurssin.

 

Mikkelissä 25.1.2021

Minna Pöntinen
Veli Liikanen
Kerttu Hakala
Nina Jussi-Pekka
Heli Kauppinen