Ryhmäpuheen Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.6.2021 piti ryhmän puheenjohtaja Nina Jussi-Pekka.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat. 

Näin valtuustokauden loppumetreillä on syytä analysoida viimeistä neljää vuotta pelkän viime vuoden sijaan. Mitä tästä kaudestamme muistetaan jälkikäteen?

Talouden tasapainotusohjelmat ovat toimineet koko valtuustokauden talouden suunnannäyttäjänä. Elinvoimatyömme on saanut uutta potkua muun muassa Ecosairilasta. 

Kaupungin omaa toimintaa on tehostettu. Olemme onnistuneet henkilöstön vähennystavoitteessa liki kokonaan ja tehneet sen ilman irtisanomisia. Konsernirakennetta on tiivistetty. Tytäryhtiöiden yhteistyötä on korostettu ja sieltä haettu synergiaetuja yhtiöiden toimintaan. 

Läheskään kaikki asiat eivät tietenkään ole mustavalkoisia. Olemme saaneet koulujen terveitä ja turvallisia tiloja edistettyä ja se on erittäin hienoa. Joskus se voi yksittäisille lapsille vaikuttaa arkeen siten, että koulumatkat pitenevät. Päättäjinä meidän tulisi pitää huolta siitä, että tällaisia sivuvaikutuksia pehmennettäisiin lasten edun mukaisilla arjen ratkaisuilla.

Lähikouluperiaatetta on tällä kaudella vahvistettu, mutta koulun arjessa monet kokevat, että tukitoimet eivät olekaan seuranneet perässä tai ovat alimitoitettuja ja aliresursoituja. Tämä voi osoittautua monelle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle karhunpalvelukseksi. Riittävän tuen puuttuminen heikentää kaikkien oppilaiden oppimista ja kouluviihtyvyyttä sekä tekee opettajien työstä kuormittavaa. Inkluusiota ei saisi koskaan käyttää säästökeinona.

Olemme joutuneet kuluneella valtuustokaudella tekemään myös vaikeita ratkaisuja, esimerkiksi leikkaamaan kirjastoista. Mieluummin olisimme luopuneet esimerkiksi lentokentästä. Mikkeli leikkasi myös opetuksen määrää kajoamalla tuntijakoon. Nyt olemme jo lähellä valtakunnallista minimiä ja joudumme punastelemaan monen vertailukaupungin edessä, koska lapset saavat täällä vähemmän opetusta. Tämä näkyy myös kouluviihtyvyydessä: yläkoululaisilla oli päätöksen jälkeen vielä entistäkin vähemmän valinnaisia aineita ja tämä näkyy esimerkiksi kielten ja taito- ja taideaineiden opiskelun vähenemisenä,

Retkeilyreiteistä ja luontomatkailusta puhuttiin paljon jo kauden alussa Valamossa strategiatyötä aloittaessamme. Olemme ottaneet tällä kaudella valtavia edistysaskelia kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä, ja saaneet jopa Unescon Geopark-statuksen. Hyväksyimme kantakaupungin osayleiskaavan säilyttäen Ratinlammen ja Kaihun viheralueina. 

Epäilemättä tästä kaudesta mieleen jäävät myös jätevedenpuhdistamon rakennushankkeen epäselvyydet ja Otavan opiston valtionosuuden takaisinperintä. Näistä on syytä ottaa opiksi.

***

Muutama sananen myös vuodesta 2020. Sitä on tietysti vaikea verrata mihinkään, koska kyseessä on  niin erityinen vuosi.

Lapsilla, nuorilla tai oikeastaan kaikilla kuntalaisille on tarve ja oikeus saada tukea oppimisen ja elämisen haasteisiin, joita koronapandemia on aiheuttanut tai kärjistänyt – samalla tavalla kuin valtio on nyt  tukenut kuntia niiden haasteissa ja auttanut selviytymään pandemian yhtäkkisistä vaikutuksista.

Jotkut asiat koronavuonnakin etenivät. Pitkin vuotta keskusteltiin ja valmisteltiin uutta lähidemokratian mallia.Hyvä, että viimeinkin Mikkeli liittyi myös pyöräilykuntien verkostoon. Uusia liikuntamahdollisuuksia kaupunkilaisille on syntymässä, kuten jalkapallohalli ja kuntoportaat. Ulkoliikuntapaikat ovatkin nyt olleet kovalla käytöllä ja hyvä niin. Tiedekeskus Muistin valmistelut etenivät ja viime viikolla ensimmäiset vieraatkin pääsivät sinne – myös ulkoministeri Pekka Haavisto oli Muistista varsin vaikuttunut.

Maa-ainesten ottolupia oli käsittelyssä paljon. Lupien myöntämisessä on lupa-alue harkittava tarkkaan, koska maa-ainesten otto on luonnolle raskas prosessi ja lupa-aika on usein jopa 10 vuotta.

Koronavuosi vaati paljon henkilöstöltä. Kiitokset vielä heille kaikesta venymisestä ja innovatiivisuudesta uuden edessä. Kaupunginorkesterin verkkokonsertit ja kerrostaloasukkaiden parvekejumpat ovat piristäneet monen korona-arkea. Rantakylän koulun tapa tukea oppilaita sai valtakunnallisen tunnustuksenkin. 

**

Entä mitä jätämme perinnöksi seuraavalle valtuustolle?

Alijäämän kattaminen jää tulevan valtuustokauden haasteeksi, ja energiaratkaisut ovat välttämättömiä. Elinvoimatyölle tällä kaudella luotujen pohjien pitäisi jo ruveta kantamaan hedelmää ja toivon mukaan väkilukukaan ei enää pienenisi. 

Meidän on pidettävä huoli siitä, että resurssit virkistyksen ja luonnossa matkailuun pysyvät kunnossa: Meillä on oltava luontoa, jossa kulkea. Hakkuuaukot eivät matkailijaa virkistä. Onneksi tilanne on tältäkin osin parantunut. Suuri kiitos uusista suojelualueista! 

Retkeilyreittien jatkosuunnittelua ja myös herkkien luontokohteiden varjelua varten tarvitsemme tarkempaa tietoa eri alueiden ja reittien kävijämääristä. Kalevankankaan aluetta tulee kehittää sen luontoarvot huomioiden. 

Seuraavia valtuutettuja haluaisimme muistuttaa myös siitä, että hakeutuvien kirjastopalveluiden toimivuus on turvattava. Koronavuosi, tai pitänee jo sanoa koronavuodet, ovat osoittaneet niin kirjastojen kuin kulttuuripalveluidenkin tärkeyden ihmisten hyvinvoinnille.

Perinnöksi jätämme myös edistyksellisen jätevedenpuhdistamon ja sen myötä puhtaammat vesistöt meille kaikille. Otetaan puhdistamosta ja siihen liittyvästä osaamisesta nyt kaikki hyöty irti! 

Osallistava budjetointi on tuntunut olevan valtavan haasteellista toteuttaa Mikkelissä vaikka monissa muissa kaupungeissa tämä on saatu toimimaan ja malleja benchmarkattavaksi olisi. Osallistavan budjetoinnin hyödyt ovat tiedossa ja kokemukset muualta hyviä joten mikä tätä Mikkelissä estää? Emmekö luota kuntalaisiin vai emmekö osaa muuttua ajan mukana? Tarvitsemme dynaamisempaa ja osallistavampaa otetta, jossa kunta toimii mahdollistajana asukkaidensa omalle aktiivisuudelle.

Ennen kaikkea meidän mikkeliläisten täytyy luottaa itseemme – kuinka muuten muutkaan voisivat meihin luottaa? Valtakunnallinen edunvalvontatyö on äärimmäisen tärkeää. Jokainen meistä voi myös vaikuttaa siihen, että kaupunkimme maine ei rakennu riitelylle. Kaikesta ei tietenkään tarvitse olla samaa mieltä, mutta asioista voi keskustella riitelemättäkin. Pitäisi myös muistaa, että keskusteleminen ei tarkoita vain oman kannan julistamista, vaan muiden ehdotusten kuuntelemista avoimin mielin. Politiikkaan kuuluvat myös kompromissit. 

Jotta tulevaisuudessa voidaan tehdä laadukkaita ja kestäviä ratkaisuja, valmistelulle täytyy antaa riittävästi aikaa ja huomioida kaikki saatavilla oleva faktatieto. Huonoja päätöksiä on myöhemmin vaikea tai jopa mahdotonta muuttaa. Vaikutusten ennakkoarviointi tulisi ottaa mahdollisimman pian lautakuntien ja valtuuston pysyväksi työkaluksi. 

Tulevaisuuden valtuustotyöskentelyn kehittämisen työkaluksi on hyvä tutustua juuri julkaistuihin tuloksiin tämän valtuuston itsearvioinnista. Toivomme, että seuraava valtuustokausi on alusta loppuun saakka toimivaa yhteistyötä kaikkien valtuutetuiksi valittujen kesken. 

Näiden ajatusten myötä esitämme vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Kiitämme kaikkia yhteistyöstä ja toivotamme vihreää kesää!

Valtuuston kokous pidettiin etänä. Kuvassa valtuustoryhmän omakuvat: Kerttu Hakala, Nina Jussi-Pekka, Heli Kauppinen, Veli Liikanen, Minna Pöntinen, Mikko Siitonen.