Mikkelin Seudun Vihreät ovat nimenneet ensimmäiset luottamushenkilöt kaupungin toimielimiin.

Vihreät esittävät kaupunginvaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Minna Pöntistä. Kaupunginhallituksen jäseneksi esitetään Heli Kauppista.
Kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi esitetään Kerttu Hakalaa, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi Elina Jänttiä, tarkastuslautakunnan jäseneksi Jarmo Lautamäkeä sekä Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäseneksi Nina Jussi-Pekkaa.

Vihreiden sisäiset neuvottelut ovat sujuneet hyvässä hengessä. Kaikkien osaamista pyritään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla ja valtuustoryhmän jäsenille onkin löydetty luottamustehtäviä kunkin omaa elämäntilannetta, äänimäärää ja osaamista kunnioittaen.

Muihin luottamuspaikkoihin Vihreät tekevät esityksiä vielä kesän aikana. Maakunnallisista paikoista neuvottelut ovat vielä kesken.

Luottamuspaikat vahvistetaan 16.8.2021 uuden kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.