Mikkelin kaupunginvaltuuston Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajaksi on valittu Minna Pöntinen ja varapuheenjohtajaksi Katriina Janhunen. Pöntisellä alkaa nyt seitsemäs valtuustokausi  ja Janhunen on uusi valtuutettu.
– Meille on tärkeää, että poliittinen työskentely tapahtuu hyvässä yhteistyössä muiden ryhmien kanssa. Yhteistyö ei tarkoita yksimielisyyttä, vaan se tarkoittaa asiallista keskustelua yhteisten ratkaisujen löytämiseksi ja muiden mielipiteiden kunnioittamista, Pöntinen linjaa.
– On hienoa, että ryhmässämme on mukana niin uusia kuin vanhojakin tekijöitä. Tällöin ryhmän sisäinen viestintä ja linjakeskusteluiden tarve korostuu entisestään. Sujuvan viestinnän avulla haluamme osallistaa kaikkia ryhmän jäseniä ja olla toimiva osa Mikkelin valtuustoa, Janhunen kertoo.
Vihreiden ryhmä oli valinnut Pöntisen ja Janhusen ryhmän määräaikaisiksi puheenjohtajiksi jo kesällä. Sama kaksikko valittiin jatkamaan puheenjohtajina, kun vihreiden ryhmä järjestäytyi alkavaa valtuustokautta varten.

Vihreiden valtuustoryhmän jäseniä ovat

Varsinaiset valtuutetut (5 hlöä):

  • Veli Liikanen, 42, puoluesihteeri, biologi
  • Jarmo Lautamäki, 51, ympäristöinsinööri, villieläinhoitaja
  • Minna Pöntinen, 52, isännöitsijä, tradenomi YAMK
  • Heli Kauppinen, 42, viestintäsuunnittelija, FM
  • Katriina Janhunen, 20, ylioppilas

Varavaltuutetut (4 hlöä):

  • Kerttu Hakala, 40, FM
  • Nina Jussi-Pekka, 52, päiväkodin johtaja
  • Elina Jäntti, 40, yrittäjä, freelancetoimittaja
  • Mikko Siitonen, 46, lehtori, FM
Seitsemän henkilöä yhteiskuvassa ukona.

Mikkelin kaupunginvaltuuston Vihreiden ryhmä yhteiskuvassa. (Kuvasta puuttuvat Kerttu Hakala ja Mikko Siitonen)