Vihreiden ryhmäpuheenvuoron Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksessa piti ryhmän puheenjohtaja Minna Pöntinen.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat.

Mikkelin kaupunki on todennäköisesti lähihistoriansa vaikeimmassa taloustilanteessa. Vanhenevan väestön kaupungissa sotekulujen hallitsematon nousu yhdistettynä Otavan opiston tukien epäreiluun takaisinperintään ovat saaneet alijäämämme kohtuuttomalle tasolle. Huolimatta kaupungin lukuisista omista toimista talouden tasapainottamiseksi ei alijäämää ole saatu kurottua umpeen.

Useammat valtuutetut eri ryhmistä ovat lähteneet tälle valtuustokaudelle luvaten laittaa Mikkelin talouden ”kuntoon”. Talousarvion valmisteluvaiheessa onkin kuultu epämääräistä puhetta hallinnon leikkaamisesta ja ostopalvelujen vähentämisestä. Samalla on unohdettu kokonaan, että me olemme jo viime kaudella karsineet rajulla kädellä niin palveluita kuin henkilöstön määrää. Ylimääräistä henkilöstöä ei kaupungilla ole, mikäli aiotaan edelleen tuottaa ne kaikki palvelut kuin aikaisemmin. Henkilöstö tarvitsee lisäksi myös esimiehiä – niitä, jotka laativat työvuorolistoja, miettivät sairauspoissaolojen sijaistamista, käyvät kehityskeskusteluja ja paikkaavat tarvittaessa henkilöstövajetta. Vihreiden mielestä juuri nyt on tärkeää pitää koko henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolta. Sitä kautta päästään vaikuttamaan myös sairauspoissaoloihin, jotka juuri äsken hyväksytyssä strategiassa raamitettiin erittäin tavoitteelliseksi.

On hyvä tunnistaa, että myös ostojen leikkaaminen tarkoittaa itse asiassa palvelujen karsimista. Mikkeli ostaa mm. yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita, kaavoitusta tai kiinteistön kunnossapitoa. Ostojen pienentäminen tarkoittaa jonkun palvelun ostamatta jättämistä. Vihreän ryhmän mielestä tästä syystä ostojen mahdollinen vähentäminen tulee valmistella hyvin ja asianmukaisesti lautakuntakäsittelyn kautta.

Vihreälle ryhmälle on aivan selvää, että ilman energiaomaisuuden järjestelyitä ei saada taloutta kuntoon. Muistutamme samalla, että tällä ratkaisulla alkaa olla kiire. Eri työryhmät ovat vatuloineet asian kanssa jo kohta pari vuotta – toivomme, että ensi keväänä pystytään tuomaan jo konkretiaa päätöksentekoon.

Budjetin valmisteluvaiheessa nähtiin useita eri käänteitä. Virkamieslaskelmien rinnalle tuotiin milloin kenenkin poliitikon omia laskelmia. Lopuksi budjettisopuun ja yksimieliseen talousarvioesitykseen päästiin sopimalla, että laaditaan palvelut ja tulevaisuus -niminen ohjelma, joka säästää kaupungin menoista 3,7 miljoonaa. Lisäksi budjettiin kirjattiin lisää osinkoja konserniyhtiöistä, jotka tulevat rahoittamaan jaettavat osingot joko nostamalla palvelunsa hintoja tai ottamalla velkaa. Kun sitten vielä jäi vähän vajaata, niin lopuksi nostettiin verotuloennustetta miljoonalla. Koska olemme hyväksymässä budjettia eikä satukirjaa, vihreiden ryhmä edellyttää, että samanaikaisesti säästöohjelman kanssa tehdään merkittävästi työtä elinvoimaohjelman parissa, jolloin tähtäimenä tulee olla muuttovoittokunnaksi siirtyminen. Silloin verotulojakin kertyisi kassaan. Tämän ohjelman toteutuminen edellyttää, että kaupungissa säilyy edelleen esimerkiksi riittävän laadukkaat ja monipuoliset kulttuuripalvelut. Lisäksi kaupunkimme täytyy olla kiinnostava nuorten ja opiskelijoiden silmin.

Vihreiden ryhmä on tyytyväinen, että juustohöylän saaliiksi eivät tällä kertaa jääneet koululaisten opetustuntien leikkaus, varhaiskasvatuksen erityisavustajat tai kirjaston aineistomäärärahat. Olemme kuitenkin samalla hyvin huolissamme päivähoidon työntekijöiden riittävyydestä, kun resurssilastenhoitajien määrää ensi vuonna tarkastellaan. Meistä ei tuntunut myöskään hyvältä kansalaisopiston määrärahojen leikkaus eikä nuorisopalveluiden avustuksista nipistäminen. Onneksi lukion opetusryhmien kasvattamisesta kuitenkin luovuttiin – tästähän ehti sekä nuorisovaltuusto että vammaisneuvosto olla aiheellisesti huolissaan. Olisimme olleet valmiit leikkaamaan lentokentän rahoituksesta lakkauttamalla kentän toiminnan kokonaan. Tähän ei kuitenkaan enemmistö valtuutetuista olisi lähtenyt, joten tänään emme tätä esitystä tuo äänestettäväksi.

Vihreiden ryhmä tyytyväisyydellä toteaa, että vihdoin aloitamme maamerkkimme, Naisvuoren näkötornin, kunnostuksen. Olemme samaan aikaan hyvin pettyneitä ensi vuonna tehtävään leikkaukseen kevyen liikenteen investoinnista. Olemme hyväksyneet sen vain siksi, että olemme saaneet muilta hallitusryhmiltä lupauksen, että tähän tarkoitettu määräraha siirretään vuodelle 2023 ja seuraavassa talousarviossa siihen investointimäärärahaan ei siis kosketa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Näillä saatesanoilla Vihreiden ryhmä on hyväksymässä Mikkelin vuoden 2022 talousarvion kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. Kiitämme kaupungin henkilöstöä erinomaisesta venymisestä tänä hyvin vaikeana koronavuotena, Toivotamme luottamushenkilöille, viranhaltijoille sekä muille kuulijoille hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta 2022.