Mikkelin kaupunginvaltuuston kokous 25.4.2022

Valtuustoryhmämme oli pitkästä aikaa valtuustosalissa liki kokonaan, vain Velin ollessa etänä ns. hybridikokouksessa, missä on mahdollista voi olla paikalla salissa tai etänä Teamsin päässä. Isoin tulevaisuuteen luotaava päätös oli Veturitallien alueen esisopimuksen teko Osuuskauppa Suur-Savon kanssa. Ryhmämme kuuli eilen ryhmäkokouksessa esittelyn ja olimme kannattamassa esisopimuksen hyväksymistä, joka menikin valtuustossa läpi käytännössä yksimielisesti. Valtuustossa hyväksyttiin toimenpidealoite, jolla perustetaan hankkeen kaupungin osuudelle seurantaryhmä.

Jarmo Lautamäki käytti asiaan liittyen erinomaisen puheenvuoron lokkien pesintään liittyen. Rakennustyöt lähellä nykyistä lokkiluhtaa tulee varmasti sotkemaan lokkien pesintäpaikkojen etsimistä ja yhä helpommin lokkeja hakeutuu kaupungin tasakatoille etsimään pesäpaikkoja. Jarmo ehdotti, että vuoden 2023 keväällä tulisi uusia vuosina 2018 ja 2019 tehty tiedotusprojekti, jossa ohjeistetaan kiinteistöjen huoltoa ja omistajia kuinka torjutaan lokkien pesintä katoilla jo ennaltaehkäisevästi. Tämän tiedotusprojektin kustannus on aika mitätön ottaen huomioon sillä saavutetut hyödyt – niin lokkien kuin asukkaidenkin kannalta.

Strategisista ohjelmista puheenvuoron käytti valmisteluissa eniten meistä mukana ollut Heli Kauppinen. Hän kehui ohjelmissa hyvin huomioon otettuja asioita, mm. kiertotalouden edistämistä, pyörätieverkoston kehittämistä, osallistavan budjetoinnin vakiinnuttamista ja mielenterveyden vahvistamiseen tähtäävää työtä.  Jatkotyöstöä ja tulevia ohjelmia varten Heli toi esiin ryhmämme kannan, että luonnolla tulee nähdä myös itseisarvo ja sitä pitää vaalia – ei pelkästään hyödyntää.

Itse muistutin tässä yhteydessä jälleen Kalevankankaan alueen tärkeydestä kuntalaisille. Sen toiminnan laajentaminen infraa lisäämällä ei ole mielestäni oikea tapa. Ensisijaisesti pitää saada nyt jo rakennettu ympäristö käyttöön ja lisätä edelleen yhteistyötä alueen toimijoiden kesken, jotta alueelta saadaan hyöty ilman että tuhoamme sen ainutlaatuista luontoa ja merkitystä kuntalaisille.

Keskusta esitti, että aluekeskuksien kaavatyöhön lisättäisiin Suomenniemi ja Otava aiemmin mainittujen Ristiinan, Haukivuoren ja Anttolan lisäksi. Kaunis ajatus, mutta strategian toteutumisen aikana ei meidän kaavaresursseilla millään voida toteuttaa näiden kaikkien alueiden asemakaavoja. Joten emme kannattaneet esitystä. Esitys kyllä voitti valtuustossa, luultavasti siksi, että ajatus kuulosti mukavalta – realismista ja kustannuksista viis.

Päätettävänä oli myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Valtuustoryhmämme varapuheenjohtaja Katriina Janhunen kysyi, kuinka nuoria ja lapsia osallistetaan ohjelman toteuttamisesta ja onko nuorisovaltuustoa hyödynnetty ohjelman teossa. Nuorisovaltuuston kuulemisen vaikeudesta tuli hassu vastaus etäaikaan liittyen, kun luultavasti nuorisovaltuustolaiset ovat näppärämpiä etäyhteysläisiä kuin me varsinaiset.

Mikkeliin on vihdoin saatu maapoliittinen ohjelma ja se hyväksyttiin valtuustossa. Meiltä puheenvuoron tähän käytti Veli Liikanen, kertoen, että tämä ohjelma yhdenmukaistaa käytäntöjä Mikkelissä ja lisää näin yhdenvertaisuutta. Samalla hän kiinnitti huomiota, että ohjelman mukaan rantayleiskaavan suunnittelussa nostetaan esille luontoarvoja ja pyöräilyreitit ovat mukana ohjelmassa, ja piti tärkeänä koko ryhmämme tavoin, että ilmasto-ohjelmassa ja maapoliittisessa ohjelmassa ovat yhteiset linjat ja tavoitteet.

Lisäksi hyväksyimme pari kaavaa ja valtuustolle tiedoksi ilmoitettiin kaupunginjohtajan irtisanoutuminen. Jälkimmäinen kirvoitti joitakin aiheellisia puheenvuoroja irtisanoutumiseen johtaneesta prosessista.

Kaikkiaan valtuustossa käytettiin jälleen muiden ryhmien toimesta erittäin paljon ympäripyöreitä, toisia opettavia puheenvuoroja.  Valtuuston kokous kestikin kaikkiaan yli viisi tuntia, ilman että kovinkaan montaa muutosesitystä tehtiin. Valtuutetuilta tuntuu unohtuvan, että valtuuston kokous on päätöksentekoelin, ei päätöksiä valmisteleva toimikunta eikä keskustelukerho.

Minna Pöntinen

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja