Vihreiden valtuustoryhmän puheen kaupunginvaltuuston kokouksessa tilinpäätöksen käsittelyssä piti  ryhmän puheenjohtaja Minna Pöntinen.

 

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Tilinpäätös vuonna 2021 on miinusmerkkinen.  Kaupunginvaltuusto onkin edellyttänyt talouden tasapainotustoimien jatkamista. Tasapainotuksessa täytyy huomioida, että kahden viime vuoden aikana kaupungin henkilöstömäärää on vähennetty 126 henkilötyövuoden verran. Ilman aitoja rakenteellisia muutoksia emme siis voi enää toimialoilta säästää, vaan meillä on oltava valmius tehdä muutoksia toimintoihin. Hallituksen raamikeskustelun perusteella tällaisia valmiuksia ei näytä löytyvän riittävästi. 

Taseeseen jo kertyneiden alijäämien kattaminen edellyttää energiaomaisuusjärjestelyjä. Myös niiden toimenpiteiden päättämiset ovat käsillä. Aikaa ei ole enää hukattavaksi.

Vihreiden ryhmä seurasi viime vuonna huolissaan negatiivisia nettomuuttajien lukemia. Mikkelin väkiluku väheni viime vuonna kokonaisuudessaan 462 henkilöä. Tämä väistämättä vaikuttaa myös verotuloihin. Lisäksi työvoiman saatavuus voi osoittautua jatkossa vaikeaksi. Vihreiden valtuustoryhmä tietää hyvin, että nettomuuttovoittajaksi pääseminen tai edes muuttotappion pysäyttäminen  ei korjaa välittömästi taloutta. Pitkällä tähtäimellä se kuitenkin sitä tekee, siksi muuttotappiokierre on pysäytettävä. 

Työntekijäpula ei enää siintele tulevaisuudessa vaan on tätä päivää. Työnantajana Mikkelin täytyy miettiä millainen on Mikkelin mainekuva työntekijöiden silmin. Työntekijöitä täytyy kohdella oikeudenmukaisesti. Työhyvinvoinnista pitää huolehtia, jotta nykyinen henkilöstö jaksaisi muutosten keskellä ja jotta saisimme rekrytoitua mahdollisimman hyvin henkilöstöä jatkossa. 

Vaikka meidän valtuutettujen täytyy vaatia itseltämme yhä parempia suorituksia, täytyy meidän viestinnässämme ulospäin muistaa, että olemme myös onnistuneet säilyttämään Mikkelin miellyttävänä luonnonläheisenä asuinkaupunkina, jossa voimme nauttia kulttuurista ja jossa monipuolinen harrastaminen on helppoa. Jatkossa meidän tulee pitää vahvuuksistamme kiinni säästötoimenpiteiden rinnalla. 

Vihreiden ryhmä hyväksyy vesiliikelaitoksen poikkeamat viime kaudelta ja kannattaa tili- ja vastuuvapauden myöntämistä kaikille tilivelvollisille vuoden 2021 osalta. Haluamme myös kiittää kaupungin henkilöstöä erinomaisesta työstä koronan aiheuttaman poikkeuksellisten olosuhteiden keskellä. Valitettavasti  haasteet toimintaympäristössä jatkuvat Ukrainan sodan vuoksi. Yhdessä ja yhteistyöllä selviämme niistäkin. Vihreiden ryhmä kiittää niin virkamiehiä että luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivoo kaikkien luottamushenkilöiden käyttävän aktiivisesti erinomaisen upeaksi todettuja  uimarantojamme kesäkauden aikana.