Valtuustoaloite Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.10.2022

Esitämme, että Mikkelin kaupunki alkaa hoitaa entistä useampia avoimia alueita, puistoja, pihoja ja tien pientareita niittyinä.

Mikkelin uudessa kaupunkistrategiassa valittiin tavoitteeksi edistää perinnebiotooppien säilymistä ja taata luonnon monimuotoisuus. Vähälajinen nurmikko on paitsi kallis hoitaa, myös yksipuolinen ympäristö. Nurmikkoalueiden kuivuudenkesto on huonompi kuin pidemmän, monipuolisemman kasvuston. Samoin rajuista sateista niitty selviää nurmikkoa pienemmillä hoitotoimenpiteillä.

Monissa muissa Euroopan maissa puistoissa ja pientareilla on jo kiinnitetty huomiota monilajisuuteen. Niittykaistaleet voivat olla varsin näyttävä ja mielenkiintoinen osa virkistysalueita, ja toisaalta läpi kesän kukkiva luonnonniitty on myös mainio ympäristö monille pölyttäjille. Suomessa esimerkiksi Lappeenrannassa on lisätty niittyjä kaupungin alueella.

Avoimista tai puoliavoimista ympäristöistä valitaan kokeilualueita, joilla nurmikonleikkuu jätetään pois ja korvataan vuosittaisella loppukesän niitolla. Uudelleen perustaminen kotimaisilla niittykasveilla arvioidaan myös. Esitämme, että ennen seuraavaa kesäkautta (2023) on tehty sekä koonti että kokeilualueiden valinta. Myös kustannukset tai säästöt on tärkeää selvittää. Näin jo kesällä 2023 niin kuntalaiset kuin alueillamme asuvat hyönteiset ja linnutkin pääsisivät nauttimaan entistä monimuotoisemmasta (kaupunki)luonnosta.

Mikkelissä 17.10.2022

Veli Liikanen
Jarmo Lautamäki
Minna Pöntinen
Heli Kauppinen
Nina Jussi-Pekka