Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat. Hallitus on saanut kasaan pitkien ja sekavien kokousten jälkeen talousarvion 2023, ja se on tässä. Talousarvio on roimasti ylijäämäinen kertaluontoisten tuloutusten ansiosta, mutta silti talousarviossa ei pystytä kattamaan Kuntalain mukaisesti aiempina vuosina olevia alijäämiä. Kriisikuntastatus siis häämöttää.

Hallituksen kokouksessa joku esitti tällaista upeaa ajatusta kirjattavan talousarviokirjaan, että kaupungin on myytävä omaisuuttaan riittävästi kattaakseen aiemmin syntyneet alijäämät ja tehden ylijäämää, jolloin saamme puskuria tuleville vaikeille vuosille. Tämä sopi meille vihreille erinomaisesti, koska hallituksen jäsenemme Heli Kauppinen on esittänyt aivan samat ajatukset edellisessä valtuustossa, jossa käsiteltiin energiaomaisuuden myyntiä. Silloin nuo sanat eivät kelvanneet, mutta nyt ne sitten koko hallitus yksimielisesti hyväksyi. Hyvä niin.

Palataanpa ajassa hieman taaksepäin:
Kesällä kaupunginhallitus päätti talousarvioraamista – eli siitä kuinka paljon annetaan rahaa millekin tulosalueelle käytettäväksi. Jo silloin viranhaltijat aika hyvin kertoivat, mitä nuo raamit tarkoittavat – millaisia säästöjä ne tulevat vaatimaan. Nämä hyväksyttiin, mutta ilmeisesti samaan aikaan odotettiin ihmettä – ihmettä, joka takaisi, ettei säästöjä tarvitsisi tehdä.

Marraskuussa sitten totuus oli edessä: Varsinaisessa talousarviokokouksessa hallituksessa äänestettiinkin kaupunginjohtajan tekemään esitykseen yli puoli miljoonaa lisää menoja. Tämä puoli miljoonaa kertautuu tulevina vuosina. Ne ovat säästötoimia, joita viranhaltijat esittivät vuosi sitten. Koko tämän valtuustokauden aikana nämä tekemättömät säästöt lisäävät Mikkelin alijäämää edelleen kaksi miljoonaa. Tämäkään ei olisi keskustalle riittänyt, eli kannatettuaan kaikkia läpimenneitä säästöesityksiä, esittivät he vielä lisää ylityksiä yli 300000 euron edestä. Toivottavasti tänään ei kuulla kovin montaa keskustalaista vastuullista talouspolitiikkaa mainostavaa puheenvuoroa.

Mikäli etenemme hallituksen äänestystuloksen mukaan, Suomenniemen koulu jatkaa. Suomenniemen koulussa on 17 lasta. Kuudella eri luokalla. Eli lapsia on koko koulussa yhden luokallisen verran. Ymmärrämme vihreissäkin hyvin, että Suomenniemi on huolissaan vetovoimastaan ja taajamansa palveluista. Lapsia ei kuitenkaan voi laittaa Suomenniemen elinvoiman maksajiksi. Lapsien on itsensä vuoksi päästävä isompaan kouluun, muiden ikäistensä pariin, joissa tarvittavia tukitoimia oppimiseen löytyy helposti samasta rakennuksesta. Toimivilla koulukuljetuksissa tulee olemaan iso rooli tässä muutoksessa.

Taloustilanteesta huolimatta halutaan Mikkelissä edelleen pyörittää tyhjää lentokenttää. Huhut kertovat että rahaa on tulossa. En kuitenkaan ole nähnyt tulopuolella kirjausta valtion antamasta rahoituksesta lentokentän ylläpitoon. Vihreät eivät näe syytä ylläpitää lentokenttää, se ei ole peruspalvelu, emmekä näe siinä elinvoimaa edistäviä tekijöitä. Toivomme, että jatkossa kaikki se aktiivisuus, joka käytetään haaveiluun lentokentän käytöstä käytettäisiin turvaamaan monimuotoiset julkisen liikenteen palvelut esimerkiksi junaliikenteen vuorojen säilyttämisen puolesta puhuen.

Arvovalintojahan nämä lopulta ovat: siinä missä joku haluaa tänään laittaa lisää rahaa yksityistieavustuksiin, me haluamme lisää rahaa avoimeen varhaiskasvatukseen. Tämä käsissänne oleva talousarvio leikkaa roiman summan avoimesta varhaiskasvatuksesta. Avoin varhaiskasvatus on matalan kynnyksen toimintaa, joka tavoittaa suuren määrän perheitä kerralla. Se on myös monella tavalla ennaltaehkäisevää ja tällä tavalla varoja säästävää toimintaa. Mikäli avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa supistetaan, osa perheistä todennäköisesti hakee lapselleen varsinaista varhaiskasvatuspaikkaa, mikä tulee kaupungille paljon kalliimmaksi.

Erikoisiakin ehdotuksia kaupunginhallituksessa nähtiin:
Kaupunginhallituksen niukka enemmistö päätti sitten viime metreillä ottaa kaupungintalon digitalisaatioon suunnatun investointirahan pois listoilta. Kun tänään äänestetään, niin muistakaa joka äänestyksen kohdalla, miten pitkään menisi, jos toimittaisiin kuin ennen sähköisiä äänestyksiä – nimenhuutoäänestystä käyttäen.

Investointiohjelmasta tehtiin siellä muutenkin viime hetken karsintoja. Viime hetken karsinnat tarkoittavat, että investointilistaa ei ole perattu huolella harkiten, vaan vähän kuin hihasta ravistaen. Näitä investointeja on nyt siirretty vuodelle 2024, jolloin talous ei ole yhtään vakaammalla pohjalla kuin ensi vuonnakaan. Ei kaupunki sillä tavalla säästä mitään, että siirrämme välttämättömiä investointeja eteenpäin.

Valtuusto on myös tänä syksynä hyväksyneet investoinnin ohi tämän tänään hyväksyttävän investointilistan. Kyse on Tornimäen hiihtohisseistä. Olisiko se ollut sellainen investointi, joka tässä talouskurimuksessa oltaisiin haluttu tehdä? Tämä jää arvoitukseksi. Mielestämme on huonoa hallintoa ja pirstaleista hallitsematonta päätöksentekoa, että yksittäisiä investointeja hyväksytään kesken kauden ohi vuotuisen investointilistan.

Vihreät eivät ole lisäämässä pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelmaan 700000 euroa, kuten jotkut lehtitiedot ovat antaneet ymmärtää. Tähän ohjelmaan on ollut kirjattuna 400 000 euroa useille suunnitelmavuosille. Kun vuoden 2022 talousarviosta päätettiin, sovimme yhdessä – kaikkien silloisten ryhmäpuheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan läsnäollessa, että siirrämme 300 000 euroa tästä investoinnista vuodelle 2023. Nyt sitten näin ei kuitenkaan talousarviossa lue.

Vihreät ovat tiukan taloustilanteen vuoksi valmiita tulemaan tässä vastaan. Esitimme kaupunginhallituksessa ja tulemme tänään esittämään 200 000 euroa lisää budjettiin tähän investointiin. Tänään kaikki ryhmät ja kaikki yksittäiset valtuutetut voivat vielä kerran päättää, ovatko vuosi sitten annetut lupaukset sellaisia, että niistä pitäisi pitää kiinni. Vai siirrytäänkö nyt tällä valtuustokaudella aikaan, jolloin annetuista lupauksista ei tarvitse välittää?

Tällä valtuustokaudella tapahtuu muutenkin kummia. Vihreiden ryhmä ihmettelee tapaa, jolla yksittäiset valtuutetut tekevät omia laskelmiaan, ohi kaupungin ammattitaitoisten viranhaltijoiden, ja esittelevät itse tekemiään lukuja ja lukemia milloin missäkin. Pidämme tätä toimintatapaa moitittavana ja toivomme, että pitäydymme kaikki yksissä ja samoissa, viranhaltijoiden valmistelemissa ja kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymissä luvuissa.
Onneksi itäisen alueen koulu- ja päiväkotiratkaisujen suunnittelu on vihdoin lähdössä käyntiin. Tätä hanketta pitää viedä määrätietoisesti eteenpäin sekä taloudellisista syistä että saadaksemme sen alueen lapsille varmistettua tulevaisuudessakin nykyaikaiset, terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt.

Siitä huolimatta, että talousarvio ei vihreiden mielestä ole tällaisenaan hyväksyttävissä, sisältää talousarvioesitys myös hyvää: pystymme edelleen ensikin vuonna tarjoamaan laadukasta päivähoitoa ja koulutusta. Juuri viime viikolla tuli uutinen, että Otavan Opiston nettilukiosta kirjoittanut ylioppilas sai koko maan parhaat arvosanat. Elinvoimamme eteen tehdään kaupungissa määrätietoisesti töitä ja olemme saaneet onnistumisia mm. Mikkelin Tuskussa aloitetaan valmistamaan sähköveneitä ja Satamalahden alueen rakentaminen lähtee toivottavasti ensi vuonna etenemään.

Arvoisa kuulijakunta. Tänään kaupunginjohtajamme Timo Halonen on täällä valtuustossa viimeistä kertaa. Haluankin vielä erikseen vihreiden ryhmän puolesta kiittää Timoa siitä perusteellisesta ja johdonmukaisesta työstä, jota hän on rakkaan kotikaupunkimme, Mikkelin eteen tehnyt. Uskon, että moneen otteeseen meillä tulee Sinua ikävä.