Kokouksen asialistaa voit tarkastella (tästä).  Ennen kokousta valtuutetuille  järjestettiin iltakoulu, jonka aiheena oli Mikkelin väestöennuste koululaisikäluokkien näkökulmasta.

Kokouksen alussa käsittelimme kaupungin sijoitustoiminnan perusteita. Aiheesta oli meille aluksi esittely ja sen jälkeen kävimme yleiskeskustelua ja käsittelimme esille nousseita kysymyksiä. Keskustelun aikana tehtiin kaksi muutosesitystä, mutta koska kukaan ei kannattanut esityksiä, ne raukesivat.

Seuraavaksi käsittelimme energiaomistusjärjestelyistä tuloutuvien varojen käyttöä. Keskustan valtuutettu Kirsi Olkkonen esitti kohdan palautusta uuteen valmisteluun.  Äänestyksen perusteella käsittelyä päätettiin kuitenkin jatkaa. Keskustelun aikana esitettiin myös muita muutoksia, mutta lopulta pohjaesitys tuli valtuuston päätökseksi. 

Listalla olleen varainhankintapolitiikka-dokumentin hyväksyimme nopeasti, eikä siitä käyty pidempää keskustelua.

Seuraavaksi käsittelimme Mikkelin kasvuohjelmaa ja käytin itse keskustelun aikana seuraavan puheenvuoron: “Miksi kyseisessä dokumentissa ei näy kulttuurin ja ihmisten moninaisuuden tunnistaminen. Nämä aiheet ovat kuitenkin tulleet esille työpajojen työskentelyn aikana ja niiden esille nostaminen olisi mielestäni tärkeää”. Myös nuorisovaltuuston puheenjohtaja Anni Lahtinen käytti hyvän puheenvuoron käsittelyn aikana.

Haukivuoren palvelutalon vesikattoa käsittelevän kohdan hyväksyimme nopeasti, eikä siihen tullut muutoksia.

Kokouksessa käsiteltiin seuraavaksi talouden seurantaa 10/2023 ja tasapainotusohjelmaa 2024-2026. Tasapainotusohjelman käsittelyn aikana Heli Kauppinen teki vihreän ryhmän puolesta seuraavan esityksen: “Mikäli uusia kustannustehokkaampia, toimivia ja lapsen edun turvaavia toimintamalleja ei löydy, perusopetuksen säästöt siirretään toteutettavaksi muualta kuin sivistyksestä”. Meidän harmiksemme äänestyksen perusteella esitys kuitenkin hylättiin. Tässä linkki Helin aiheeseen liittyvään facebook päivitykseen: tässä linkki.  

Anu Kokkosen ja Kirsi Olkkosen tekemät esitykset hyväksyttiin. Kokkosen esitys: “Sivistykselle esitetyn 920 000 € säästöt tehdään hallitusti ja porrastetusti. Säästöjä ja uusia toimintamalleja selvitettäessä on otettava huomioon myös mahdollisuus jatkoaikaan, jos koulutuksen laatu tai lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi kärsivät leikkauksista. Mikkelillä ei ole varaa koulutuksen laadun ja lasten ja nuorten terveyden heikkenemiseen”. 

Olkkosen esitys: ”Suomenniemen päiväkodin lakkauttaminen siirretään tasapainotusohjelmassa 1.8.2025. Pohjaesityksen aikataulu on liian tiukka. On otettava huomioon,että alueen koulu on juuri lakannut ja perheet joutuvat sopeutumaan tähän. Ensi vuonna eskarin aloittavien ikäluokka on vielä kohtuullisen kokoinen. Kun lakkautusta siirretään, he voivat  käydä esikoulunsa lähempänä kotia alunperin suunnitellun mukaisesti. On otettava huomioon, että eskaripäivän jälkeen useimmat tarvitsevat vielä hoitopaikan iltapäivän ajaksi. On perheiden arjen kannalta erittäin hankalaa , että tämä hoitopaikka on 30-40 km:n päässä kodista. Lisäksi lakkautuksen siirron myötä jää aikaa selvittää erilaisia vaihtoehtoja päivähoidon järjestämiselle Suomenniemen alueella”.

Lopuksi hyväksyimme yksimielisesti veturitallien alueen tontinluovutuksen esisopimuksen Nordic Icon Consulting Oy:n kanssa sekä asemakaavan muutoksen Haukivuoren keskustiehen liittyen. 

Viimeisenä valtuutetut esittivät vielä kolme valtuustoaloitetta ja sen jälkeen suuntasimme kotiin. Puheenjohtaja ehdotti itäisen alueen päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen jättämistä pöydälle ja tämä hyväksyttiin yksimielisesti. Tätä asiaa ei siis kokouksessa käsitelty, vaan käsittely siirtyy myöhemmäksi. 

Kirjoittaja: Katriina Janhunen