Ennen kokousta valtuustolle esiteltiin Yhdessä osallistuen -hanketta. Hanke on Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian hanke, jonka teemana on osallisuus, yhteisöllisyys ja kansalaistoiminta.

Itse kokouksessa käsittelimme kolme isompaa kokonaisuutta:

  • Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin tilan seuranta 2023
  • Kaupungin strategian ja elinvoimaohjelman seuranta 2024
  • Talouden seuranta 3/2024

Käsittelyssä meillä oli myös tekemäni valtuustoaloite, uudenvuoden juhlimiseen ja ilotulitteisiin liittyen. Koska minä ja muut vihreät emme olleet tyytyväisiä konserni- ja elinvoimapalveluiden vastaukseen, esitin aloitetta Minna Pöntisen kannattamana uudelleen valmisteluun. Perustelin asiaa sillä, että kuntalaisia olisi pitänyt osallistaa käsittelyn aikana sekä erilaisia vaihtoehtoisia uuden vuoden tapahtumia ja niistä tulevia kustannuksia kartoittaa tarkemmin ja selvemmin. Myös nuorisovaltuuston puheenjohtaja Anni Lahtinen käytti puheenvuoron, joka tuki uudelleen valmistelua.

Äänestimme asiasta ja jatkoimme asian käsittelyä, sillä esitykseni ei saanut tarpeeksi kannatusta. Kun käsittelyä jatkettiin, tein toimenpidealoitteen, jonka perustelut olivat samat, kuin uudelleen valmistelussa. Heli Kauppinen kannatti toimenpidealoitetta ja äänestyksen perusteella aloite hyväksyttiin! Toimenpidealoitteen hyväksyminen on hieno asia myös siksi, että tämä asia ei tule minkään lautakunnan käsittelyyn.

Lopuksi valtuutetuille järjestettiin iltakoulu, jossa itäisen alueen palveluverkkotyöryhmä esitteli selvityksen Itäisen alueen päiväkoti- ja kouluverkko ehdotukseksi.

Kirjoittajana valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Katriina Janhunen

Kaupungin päätöstiedote