Mikkelin seudun Vihreiden vaaliohjelma 2017

 

Kehitämme yhdessä Mikkeliä lapsiperheiden tarpeita kuunnellen ja lasten ja nuorten lähtökohdista.

 • Palautamme subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Annetaan perheiden itse valita.
 • Palautamme pienemmät ryhmäkoot varhaiskasvatukseen ja huolehdimme, että perusopetuksessa ryhmäkoot eivät kasva. Pienessä ryhmässä on lapsen turvallista olla.
 • Kehitämme avointa varhaiskasvatusta ja lisäämme sen saavutettavuutta.
 • Lisäämme laadukasta ja monipuolista kerhotoimintaa kaikkiin kouluihin niin alakouluihin, yläkouluihin kuin lukioon.
 • Kehitämme koulujen ja lukioiden oppimisympäristöjä ja pihoja. Lisää liikettä ja viihtyisyyttä koulupäiviin!
 • Nostetaan yhdessä lukeminen liikunnan rinnalle Mikkelin kärkihankkeeksi – tehdään lukemisen unelmavuosi!
 • Vaadimme, että lapsivaikutukset arvioidaan perusteellisesti päätöksenteossa. Raha ei todellakaan ole ainoa päätöksenteon peruste!
 • Huolehdimme, että Mikkeli on hyvä paikka asua myös opiskelijoille ja että tänne halutaan jäädä myös opintojen jälkeen.

 

Yhdessä rakennamme yhteisöllisen Mikkelin, joka innostaa liikkumaan ja tarjoaa monenlaisia elämyksiä.

 • Puolustamme maksuttomia kirjastoja. Huolehdimme, että kirjastoilla on riittävät määrärahat aineistoihin ja ennakkoluulottomaan toiminnan kehittämiseen, kuten auttamaan kuntalaisia digiasioissa. Tehdään kirjastoista Mikkelin sydän!
 • Aktivoidaan kuntalaisia lisäämällä panostuksia omaehtoiseen harrastus-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Huolehdimme, että yhdistyksille ja harrastusryhmille riittää maksuttomia ja edullisia tiloja.
 • Lisätään yhdistyskentän ja kunnan palveluiden (varhaiskasvatus, koulut, ikäihmisten palvelut) yhteistyötä. Luomme ja mahdollistamme uusia tapoja tehdä asioita yhdessä.
 • Tuomme kulttuuriin lähelle ihmistä, oli se sitten yritysten, kulttuurilaitosten tai yhdistysten tuottamaa. Elämää ja vipinää kaupunkikuvaan!
 • Rakennamme koko kunnan alueelle sellaisia arjen ympäristöjä, jotka houkuttelevat liikkumaan. Matalalla kynnyksellä retkelle, ladulle ja lenkkipolulle! Luonnossa on voimaa!
 • Ihmiset ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita, joten otetaan mikkeliläiset aidosti mukaan oman asuinseutunsa suunnitteluun ja lähipalvelujensa kehittämiseen. Esimerkiksi otetaan nuoret entistä vahvemmin mukaan kehittämään Olkkarin toimintaa.
 • Haluamme lisää avoimuutta ja osallisuutta päätöksentekoon. Madalletaan kuntalaisten kynnystä olla yhteydessä ja tavata johtavia virkamiehiä ja päättäjiä.

Luomme työtä, pysäytämme ilmastonmuutoksen ja suojelemme yhteisen luontomme.

 • Puhtaat vedet on säilytettävä. Emme hyväksy uusia turvetuotantoalueita.
 • Hoidamme kunnan metsiä monimuotoisesti, virkistys- ja luontoarvoja suojellen. Perustamme uuden suojelualueen esimerkiksi Luonterin arvokkaille saarille.
 • Puolustamme ja suojelemme ainutlaatuisia virkistys- ja luontokohteita, kuten Kaihua, Kalevankangasta ja Urpolanjokea.
 • Varmistamme pohjavesialueiden turvallisuuden ja säilytämme upean joki- ja järviluontomme. Haluamme harkintaa rantarakentamiseen.
 • Tuemme monimuotoista maaseutua ja haluamme tietää, mistä ruoka tulee: käytetään kaupungin omissa ruokailuissa lähellä tuotettuja raaka-aineita ja luomutuotteita.
 • Otamme käyttöön päästöttömän, paikallisen ja edullisen liikennebiokaasun. Kehitämme jakeluverkostoa ja järjestämme julkisen liikenteen ja jätekuljetukset biokaasulla.
 • Teemme Mikkelistä uusiutuvan energiantuotannon edelläkävijän. Toimitamme ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa ympäri Suomen!
 • Puhdas ympäristöteknologia luo työtä!

 

Rakennamme elinympäristöjä, joissa on sujuva liikkua ja hyvä elää.

 • Pyöräily ja kävely ovat hyväksi terveydelle ja viihtyisyydelle – rakennamme hyvät kevyen liikenteen väylät ja korjaamme pyöräreittien katkokset.
 • Puolustamme esteettömyyttä – se lisää turvallisuutta ja tasavertaisuutta.
 • Huolehdimme, että kaupungin kiinteistöt, esimerkiksi koulut ja päiväkodit, ovat turvallisia ja terveellisiä käyttäjille ja henkilöstölle. Vaadimme kattavia ja tasapuolisia tutkimuksia ilmanlaadusta ja laadukasta korjausrakentamista ja rakennusvalvontaa.
 • Arjen on sujuttava myös vähemmällä autoilulla – tarvitsemme paremmat joukkoliikenneyhteydet.
 • Uusi yleiskaava ohjaa Mikkelin kehitystä 2040-luvulle saakka. Turvaamme siinä viheralueverkoston ja haemme kansallista kaupunkipuistoa Mikkeliin.
 • Uutta suunniteltaessa kunnioitamme vanhaa arkkitehtuuria.

 

 

 

Uudistamme sosiaali- ja terveyspalvelut ihmisten ehdoilla ja ehkäisemme ongelmat jo ennalta.

 • Teemme aktiivista edunvalvontaa, jotta keskussairaalan tulevaisuus Mikkelissä turvataan.
 • Sote-palveluita uudistettaessa pidämme huolta siitä, että julkiset palvelut turvataan ja perusterveydenhuolto vahvistuu. Tavoitteenamme on terveys- ja hyvinvointierojen vähentäminen sekä saumattomien hoitoketjujen luominen.
 • Panostamme ennaltaehkäiseviin toimiin: se tuo ihmisille laatua elämään ja on järkevää myös talouden kannalta.
 • Pidämme huolta toimivasta yhteistyöstä kaupungin, sote-palveluiden ja järjestöjen välillä.

 

Investoimme tulevaisuuteen ja hoidamme kunnan taloutta realistisesti.

 • Nostamme Satamalahti-hankkeen kaupungin keskeiseksi kehittämissuunnaksi. Luomme kävelymatkan päähän keskustasta kaupunkilaisten yhteisen alueen, jossa yhdistyvät moderni asuminen, uudet mahdollisuudet yritystoiminnalle ja tulevaisuuden työ.
 • Pidämme talouden tasapainossa ja turvaamme palvelut realistisella talousarviolla ja menojen säännöllisellä seurannalla.
 • Lisäämme avoimuutta ja tasa-arvoa kaupungin yhtiöihin. Emme salli päätöksenteon karkaamista kuntalaisten ulottumattomiin.
 • Järkeistämällä jätekuljetuksia säästämme ympäristöä ja rahaa.
 • Teemme Mikkelistä energiatehokkuuden edelläkävijän. Leikataan turhasta energiankulutuksesta, ei palveluista!