Vuodesta 2017 on tulossa vihreä vuosi.

30 vuotta sitten asettuivat ensimmäiset mikkeliläiset vihreät ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa. Mikkeliläinen vihreys sai juurensa ja järjestö nimeltä Mikkelin Seudun Vihreät perustettiin näille juurille. Tänä vuonna juhlistamme siis Mikkelin Seudun Vihreiden 30-vuotisjuhlavuotta. Myöhemmin päätettäviin juhlallisuuksiin kutsumme niin entisiä kuin nykyisiä toimijoita.

Vihreä aate on ajankohtaisempi kuin koskaan vihreiden historian aikana. Ympäristöön liittyvät uhat ovat muuttumassa todeksi, taloudelliset paineet ovat lisäämässä eriarvoisuutta ja hyvinvointivaltion perustuksena olevaa sivistyksen ja kulttuurin asemaa horjutetaan.

Vihreät ovat Mikkelissä tehneet töitä koko olemassa olonsa ajan vihreiden arvojen eteen. Olemme edistäneet esteetöntä liikkumista, julkista liikennettä ja kevyen liikenteen verkoston kehittämistä. Olemme esittäneet ja edistäneet varsinkin heikompiosaisille tarjottavien palvelujen turvaamista. Samanaikaisesti olemme tehneet uskottavaa talouspolitiikkaa. Olemme olleet vaikuttamassa ympäristöömme edistämällä mm. niin lähi- ja luomuruuan käyttöä kuin puhdasta energiantuotantoa. Olemme ilmaisseet arvostavamme kulttuuripalveluja ja kannattaneet kulttuurin avaamista kaikille mikkeliläisille. Lisäksi olemme kautta aikain voimakkaasti kannattaneet päätöksenteon avoimuutta ja kaikkien kuntalaisten mahdollisuutta osallistua päätöksenteon vaiheisiin jo valmisteluvaiheessa. Tätä vihreiden arvojen mukaista työtä meidän on jatkettava edelleen.

Vuosi 2017 on kunnallisvaalivuosi. Vihreät ovat ensimmäistä kertaa historiansa aikana tavoittelemassa Helsingissä suurimman puoleen asemaa kunnallispolitiikassa. Ihan tähän emme Mikkelissä pääse, mutta hyvän paikallisen työn ja vahvan valtakunnallisen aseman ansiosta uskon, että Vihreät tulevat mikkeliläisessä kuntapolitiikassa nousemaan merkittävään asemaan. Tämän toteutumiseksi tarvitsemme kaikkia vihreitä yhdessä osallistumaan kuntavaalityöhön – niin asettumalla ehdokkaaksi, osallistumalla järjestelyihin ja antamalla taustatukea ehdokkaille. Tätä tilaisuutta asiamme eteenpäin viemiseksi emme voi jättää käyttämättä!

Eri lehtien tyylijulkaisut kertovat vihreän olevan vuoden 2017 väri. Tehdään se mahdolliseksi. Yhdessä!

Hyvää alkanutta vihreää vuotta 2017!
Minna Pöntinen
puheenjohtaja
Mikkelin Seudun Vihreät