Mikkelin Seudun Vihreät paheksuu Bioenergia ry:n kampanjaa turpeen tuotannon lisäämiseksi.
Bioenergia ry:n jäseninä on lukuisia yhteisöjä, mm. energiayhtiöitä ja turpeen tuottajia. Tavoitteena heillä on oman ilmoituksensa mukaan lisätä kotimaisen energian kilpailukykyä.

Kampanja on vastenmielinen ja aliarvioi kansalaisia. On yleisesti tiedossa, että turve on ilmastopäästöiltään kivihiilen veroista. Kun kivihiilestäkin juuri päästösyistä johtuen halutaan eroon, on turpeen polton lisääminen järjetöntä. Yleisesti tiedossa on myös, että turpeennosto lisää vesistöjen kuormitusta, vaikka Vapo yrittää todistella päinvastaista. Osoituksena tästä jo ympäristölupaehdoissa edellytetään pyrkimystä vaikutusten minimointiin. Valitettavasti lupaehdoista ei kuitenkaan aina piitata. Puhdistusmenetelmät ovat puutteelliset parhaan nykytekniikan mukaankin. Lisäksi tulevat rankkasateiden ja sulamisvesien aiheuttamat ongelmat, jotka aiheuttavat herkästi turvevalumia vesistöön.

Suomen turpeennostokykyä liioitellaan sumeilematta. Kaikista soista vain noin 10% on teknisesti mahdollista hyödyntää. Siitäkin määrästä suuri osa on logistisesti mahdotonta toteuttaa ja osa on suojelussa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että kansalaisten hyväksyntä turpeen nostolle on hyvin puutteellista ympäristösyistä.

Vesistöt ovat aarteemme, jota ei saa pilata. Siksi turpeen poltosta on luovuttava asteittain.