Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa Nina Jussi-Pekka.

Kesälomien jälkeen kaupungin valtuusto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 28.8. Ensimmäisestä valtuuston kokouksesta jäi henkilövalintoja tähänkin kokoukseen ja tällä kertaa valinnat saatiin päätökseen. Vihreiden osalta voidaan mainita ympäristölautakunnan jäseneksi valittu Jarmo Lautamäki sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän valtuustoon Tia Rautio.

Muutamia nostoja valtuuston kokouksessa käsitellyistä asioista:

Ecosairilan osakaavasta saatiin esittely ja asian osalta käytiin keskustelua positiivisessa sävyssä. Valtuusto hyväksyi osakaavan ja toi puheenvuoroissaan esille, että kaavassa on huomioitu alueen luonnon monimuotoisuus.

Strategiatyöskentelyn aikataulua esiteltiin ja useammassa puheenvuorossa mainittiin työskentelyn aikataulu olevan tiivis. Valtuuston strategiatyön aloitus on 4.-5.9 pidettävä valtuustoseminaari, mikä keskittyy pääasiallisesti strategiatyöskentelyyn. Lisäksi syksyllä on valtuuston iltakouluja keskittyen tiettyihin strategiatyön painotusalueisiin.

Otavan kylätalon valtuustoaloitteen kohdalla heräsi keskustelu yleensäkin erilaisten yhdistysten kokoontumispaikkojen saatavuuden vähyys. Keskusteluissa pohdittiin, voiko vaikka koulujen tiloja hyödyntää paremmin tällaiseen yhdistystoimintaan.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Katariina Juhakoski käytti puheenvuoron, missä hän toi valtuustolle esityksen kummivaltuutettujen nimeämisestä. Jokaisesta valtuustoryhmästä nimetään kummivaltuutettu nuorisovaltuuston jäsenille. Tämä esitys otettiin aplodien kanssa vastaan.

Kokouksessa paikalla olivat kaikki varsinaiset valtuutetut: Veli Liikanen, Minna Pöntinen, Mikko Siitonen, Kerttu Hakala, Heli Kauppinen ja Nina Jussi-Pekka.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin sivuilla: http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto