Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa varavaltuutettu Juuso Lahikainen.

Ennen varsinaista valtuustoa oli valtuuston iltakoulu, jossa
suunnittelimme uutta strategiaa Mikkeliin. Työskentely tapahtui
kolmessa eri työpajassa, jotka käsittelivät arvoja, visiota ja
strategian päämääriä. Lopullinen strategia valmistuu vuoden loppuun
mennessä.

Nina Jussi-Pekka esitti kysymyksen liittyen aikuissosiaalityöhön, että
lastensuojeluun ja niiden tilanteeseen Mikkelissä. Asia nousi esiin
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen seurauksena. Yhdellä
sosiaalityöntekijällä on vastuullaan n. 90-100 lasta, kun suositus
olisi 40 lasta. Essotelta on tullut vastaus Mikkelin
kaupunginhallitukselle(ainakin puheenjohtajalle). Valtuustolle ainoa
vastaus liittyi työntekijöiden palkkauksen kustannuksiin. Tilanne on
erittäin sekava ja näin minä asian ymmärsin.

Esedun alaisuuteen tullaan perustamaan tytäryhtiö, jonka tehtävä on
vastata koulutuksista, jotka eivät johda tutkintoon. Koulutuksiin
kuuluvat eri työllistämispalvelut ja maahanmuuttajien
kotoutumispalvelut. Tytäryhtiö on perustettava kilpailulainsäädännön
takia.

Valtuustoon tuli myös useita valtuustoaloitteita, jotka käsittelivät
liikennebiokaasua, sinisen biotalouden tutkimuslaitoksen perustamista,
maksuttoman joukkoliikenne kokeilun tasapuolistamista ja Orijärven
Karilantien nopeuksien hiljentämistä. Valtuustolle tuli myös kaksi
aloitetta pöytäkirjan ulkopuolelta. Toinen vaati koululaisille
“kypäräpakkoa” ja toinen kaikkien liikuntatilojen maksuttomuutta alle
18-vuotiaille.

Jokainen valtuutettu sai omakseen Suomen kansan Raamatun. Tosin niitä
ei jaettu varavaltuutetuille.

Kokouksessa paikalla: Minna Pöntinen, Kerttu Hakala, Mikko Siitonen,
Nina Jussi-Pekka, Juuso Lahikainen ja Pekka Heikkilä