“Kaikki paitsi elämän tarkoitus”: Mikkelin Vihreiden ryhmäpuhe budjettikäsittelyyn
 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Pitkä budjettiprosessi on nyt tulossa päätökseensä. Vihreiden valtuustoryhmä kiittää valmistelun osapuolia, palvelualueita, lautakuntia, viranhaltijajohtoa ja poliittisia neuvottelukumppaneitamme siitä, että valtuustokäsittelyyn saadaan yksimielinen budjettiesitys.
 
Budjettiesityksessä on paljon hyvää. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että budjettiesitys on sivistystoimen lautakuntien esitysten mukainen eikä se sisällä uusia opetuksen, varhaiskasvatukseen ja kirjastopalvelujen laatuun kohdistuvia säästöjä. Edellisessä valtuuston kokouksessa meillä oli tästä aito huoli, ja olemme tyytyväisiä, että nämä riskit vältetään. Sivistyspalvelujen laadun turvaaminen on ollut keskeinen tavoitteemme tässä budjettivalmistelussa.
 
Olemme tyytyväisiä myös siihen, että koulu- ja päiväkotikiinteistöjen terveellisyyteen ja toimivuuteen on nyt tartuttu uudella innolla, ja valtuustoryhmät ovat löytäneet aiempaa jämäkämpää yhteistä tahtotilaa tämän syksyn aikana. Investointilistan rahavaraukset on tehty niin, että voimme vanhanaikaisten tilojen korjaamisen vaihtoehtona valita myös uusien tilojen rakentamisen, mikäli edessä olevat selvitykset sitä tukevat. Koulujen, päiväkotien ja muiden tilojen kuntoon saaminen on isossa roolissa investointisuunnitelmassamme, ja niin asian tuleekin olla. Meidän on saatava sisäilmasta johtuva kansallinen sairastumisepidemia kuriin.
 
Ympäristöpuolella on hyviä uusia avauksia. Investointilistalla on ensimmäistä kertaa korvamerkitty rahaa pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen, lisäksi talvipyöräilyä tukevaa kunnossapitokokeilua jatketaan ja uusia kevyen liikenteen väyliä rakennetaan isompien tiehankkeiden yhteydessä. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen on meille tärkeä prioriteetti myös tulevina vuosina.
 
Geopark-hanke on tuonut uutta virtaa virkistysalueiden ja luontomatkailupalveluidemme kehittämiseen. Meillä on Mikkelissä ainutlaatuisen hienoa luontoa niin kaupungissa kuin kauempanakin, ja on korkea aika nostaa luontopalvelut kehittämistoiminnan keskiöön ja antaa ekosysteemeille ansaittu arvo.
 
Pidämme hyvänä myös sitä, että kaupunki käynnistää kiinteistöveroprojektin, jolla varmistetaan kiinteistörekisterin ajantasaisuus ja veronmaksun tasapuolisuus. Kokemukset muista kunnista osoittavat, että kadonneiden kiinteistöjen metsästys voi korottaa tuntuvasti kaupungin kiinteistöverotuloja ilman veronkorotuksia.
 
Mutta on budjetissa ongelmiakin. Se on yhä alijäämäinen, vaikka alijäämä onkin aiemmasta arviosta pienentynyt. Haluamme tässä kohdassa muistuttaa, että jos viime kokouksessa tekemämme veronkorotusesitys olisi hyväksytty, meillä olisi nyt käsissämme ylijäämäinen budjettiesitys. Niitä rahoja voi tulla vuoden aikana ikävä, jos taloudelliset riskit esim. Essoten laskutuksen tai sairaspoissaolojen vähentämisen kohdalla toteutuvat.
 
Lehtiuutisesta olisi saattanut päätellä, että onnistuimme kaupunkirakennetyöryhmän ankaralla kokoustamisella tasapainottamaan budjettia kahdella miljoonalla muutamassa viikossa. Todellisuudessa tilanne parantui ennen kaikkea siksi, että valtionosuusennuste nousi 1,2 miljoonalla, ja lisäksi Elyltä saadaan 400 t e pakolaisiin liittyvää rahoitusta. Työryhmän omien linjausten tasapainotusvaikutukset olivat vain puolen miljoonan euron luokkaa. Osa niistä kohdistuu muuten juuri niihin teiden pintauksiin, joista aiemmissa puheenvuoroissa ollaan oltu huolissaan.
 
Osa on enemmän toivotaan, toivotaan -osastoa. Budjetti sisältää oletuksen, että henkilöstökuluissa säästetään 300 t e sairauspoissaoloja vähentämällä. Mitään uusia toimenpiteitä poissaolojen vähentämiseksi ei ole vielä linjattu eikä niille ole varattu resursseja. Hyvää on, että kaupunginhallitus ottaa jatkossa sairaspoissaolot entistä tarkempaan seurantaan, jotta poliitikot voivat osaltaan kantaa vastuunsa ratkaisuista, jotka vaikuttavat työkykyyn, työhyvinvointiin ja sairastamiseen.
 
Koska isoja linjauksia valtuustokauden tasapainotustoimista ei vielä tehdä, ensi keväänä on iso työ edessä. Kaupunkirakennetyöryhmällä on tässä iso rooli, mutta olemme huolissamme siitä, että työryhmälle on lastattu liikaa tehtäviä ja odotuksia – tehtävälistalta puuttuu lähinnä elämän tarkoituksen selvittäminen. Työryhmän tärkeimmän prioriteetin tulisi olla nimensä mukaisesti tulevaisuuden palveluverkon suunnittelu, siihen nimikin viittaa. Hyvä valmistelu ja fiksuimpien ratkaisujen löytäminen vaatii keskittymistä. Jos tähän toiveiden tynnyriin keskitetään kaikkien asioiden valmistelu, siitä voi tulla pettymys sekä demokratian että lopputulosten kannalta.
 
Lopuksi nostamme esiin pari asiaa, joiden puuttumista budjetista harmittelemme. Ensinnäkin taidemuseon tulevaisuus on yhä epäselvä ja vaakalaudalla, ja sen turvaaminen on meidän vastuullamme. Toimivista väistötiloista on tehtävä ratkaisu pika pikaa. Me olisimme olleet valmiit tekemäät tarvittavat päätökset ja satsaukset jo aiemmin syksyllä, mutta nyt museon kohtalo on jumissa jonkinlaisessa valmistelu-limbossa. Toinen meitä vihreitä painava kysymys ovat varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja subjektiivista oikeutta koskevat päätökset. Vastaus valtuustoaloitteeseemme on yhä valmistelussa, ja edellytämme tästä positiivisia päätöksiä ensi vuonna.
 
Näillä huomioilla Vihreiden valtuustoryhmä esittää budjettiesitystä hyväksyttäväksi.
 
Kiitos yhteistyöstä ja toivotamme hyvää ja onnellista joulun odotusta kaikille!
 
Ryhmäpuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Veli Liikanen