Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa Veli Liikanen.

Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 11.12.2017 oli paljon asiaa: esityslistalla oli mm. vuoden 2018 talousarvion ja kaupunkistrategian hyväksyminen. Vihreiltä paikalla olivat kaikki kuusi varsinaista valtuutettua: Veli Liikanen, Minna Pöntinen, Mikko Siitonen, Kerttu Hakala, Heli Kauppinen ja Nina Jussi-Pekka. Puolilta päivin alkanut kokous oli pitkä, mutta eteni kuitenkin ennakoitua sujuvammin.

Ensimmäinen keskustelua herättänyt asia oli kaupungin konserniohjeen päivittäminen. Teimme demareiden kanssa konserniohjeeseen esityksen kaupungin omistamien yhtiöiden avoimuuden lisäämisestä siten, että kaupungin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjattaisiin erillismääräys luottamushenkilöiden tiedonsaannista. Nykytilanne on se, että vaikka yhtiö olisi sataprosenttisesti kunnan omistama, hoitaisi ennen kunnalle kuulunutta tehtävää eikä toimisi kilpailuilla markkinoilla, osakeyhtiölaki rajaa yhtiöiden asiakirjat ja pöytäkirjat käytännössä niin salaisiksi, ettei edes valtuutetulla ole käytännössä juuri mahdollisuuksia saada niistä tietoa. Ruotsissa laki on kirjoitettu niin, että julkisomisteisiin yhtiöihin pätevät samankaltaiset julkisuusperiaatteet kuin julkiseen valtaan muutenkin. Samaan suuntaan pitäisi edetä Suomessakin. Helsingissä konserniohjeeseen onkin Vihreiden aloitteesta kirjattu samantyyppinen kirjaus kuin mitä nyt Mikkelissä esitimme. Esityksemme hävisi äänestyksessä niukasti, äänin 27-23, 1 tyhjä, eli läheltä liippasi. Tämä antaa luottoa siihen, että lähitulevaisuudessa tämän tyyppinen muutos saadaan läpi.

Myös kuntaliiton valtuuston vaali oli tuotti Vihreiden kannalta kiinnostavan tuloksen. Kuntaliiton valtuusto valitaan nyt ensimmäistä kertaa uudella tavalla, suljetulla lippuäänestyksellä kaikissa kunnanvaltuustoissa. Mikkelissä äänestimme Kaakkois-Suomen vaalipiirin puoluelistoja, joissa vihreiden ykkösehdokkaana on Petra Laitinen Kangasniemeltä. Koska kaikilla puolueilla on vaalissa oma lista, odotuksena tietysti oli, että kukin puolue saa saman verran ääniä kuin heillä on valtuustossa valtuutettuja. Odotimme siis vihreille Mikkelin valtuustosta kuutta ääntä, mutta kuinkas kävikään: ääntenlaskennassa ääniä tulikin seitsemän. Vaalivoitto Mikkelissä! Vaalien varsinainen lopputulos selviää kuitenkin vasta tammikuussa.

Uusi kaupunkistrategia hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti, pienen keskustelun jälkeen. Vihreiden puolesta puheenvuoron käytti Kerttu, joka korosti muutamia meille tärkeitä strategian kohtia: ilmastonmuutoksen torjumista, kulttuuria ja historiaa, terveitä tiloja, kestävän liikkumisen edistämistä sekä osallisuutta. Nyt hyväksytty strategia on vasta alku, ja suunnittelutyötä jatketaan keväällä konkreettisten toimintaohjelmien ja indikaattorien linjaamisella.

Henkilöstösuunnitelmasta käytiin myös jonkin verran keskustelua, jossa useampi valtuutettu kommentoi sairaspoissaoloihin ja työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Niitä kommentoimme mekin ryhmäpuheenvuorossamme talousarviosta.

Talousarvioon Vihreiden ryhmä ei tehnyt enää muutosesityksiä, vaan kannatti budjettiesityksen hyväksymistä sellaisenaan. Yhdessä valmistelemassamme ryhmäpuheenvuorossa kävimme läpi budjetin hyviä asioita, ongelmia ja puutteita. Puheesta tuli positiivista palautetta oman ryhmän ulkopuoleltakin, ja koko puheenvuoro on luettavissa Mikkelin seudun Vihreiden sivuilta

Budjettikäsittelyssä Nina nosti keskusteluun myös Rantakylän päiväkodin tilanteen. Päiväkodin kunto on sellainen, että uuden päiväkodin rakentaminen voi tulla eteen suunnitelmia nopeammin. Valtuutetut eri puolilta salia korostivat, että Rantakylän päiväkotipalveluista on pidettävä huolta. Rantakylän koulun väistötilana toimivat parakit saattavat olla tarpeen myös päiväkodin väistötilana. Yksimielisesti hyväksyttiin kokoomuksen ponsi huomion kiinnittämisestä tieinfran korjausvelkaan ja siihen liittyvien riskeihin tulevaisuudessa. Käsittelyn lopussa äänestettiin KD:n esityksestä Hänskin huoltorakennuksen remontin siirtämisestä vuodella eteenpäin. Tämä ehdotus kaatui murskaluvuin ja Hänskin remontti pysyi ensi vuodella.

Kokouksen huipensi Mikon loistava valtuustoaloite lukemisen unelmavuodesta 2019. Tämä aloite sai valtavasti kehuja kanssavaltuutetuilta ja huikeat 42 allekirjoitusta. Unelmavuoteen valmistautumisen voi aloittaa lukemalla aloitetekstin Misevin sivuilta!

Kaiken tämän lisäksi listalla oli tukku ilman keskustelua tai lyhyemmällä keskustelulla hyväksyttyjä asioita, kuten tilintarkastuksen kilpailutus, työllisyysohjelman seuranta ja kiinteistötoimitustaksojen tarkistaminen. Näihin voi tutustua kokouspöytäkirjan ja kokouksen videotallenteen avulla.

http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_11122017 https://www.youtube.com/watch?v=7UwtU7xnEjw&t=17085s

Valtuustoryhmämme puolesta toivotan kaikille hyvää ja onnellista joulunodotusta!

Veli