Kevään viimeisessä valtuuston kokouksessa maanantai-iltana asialistalla olivat muun muassa tilinpäätös 2017, arviointikertomus 2017, henkilöstöraportti 2017 ja Lapaskankaan teollisuusalueella asemakaavan laajennus.
 
Asemakaavan laajennus koskee jo viime vuonna hyväksyttyyn asemakaavan muutokseen tulevaa laajennusta, jotta alueelle voitaisiin rakentaa esimerkiksi puu -ja energiaterminaali. Kokouksessa valtuutettumme Petra Laitinen piti ryhmäpuheenvuoron, jossa nosti esiin positiivisena asiana kaavoituksen vaikutuksen elinkeinoelämään. Etelä-Savon ELY on lausunnossaan suositellut kaavan taloudellisten vaikutusten arviointia, koska kaavoitettava maa-alue on suota ja sinne rakentaminen vaatisi suuria kustannuksia. Me vihreät toivoimmekin, että tulevalla yrittäjällä on varallisuutta kustantaa alueelle vaadittavat pohjatyöt ja mahdollisuus osallistua myös infran rakentamiseen. 
 
Henkilöstöraportti 2017 käytiin läpi. Valtuutetumme Maisa Juntunen nosti esiin sairaspoissaolojen korkean määrän ja toisaalta positiivisen huomion hyvinvoinnin edistämisestä ja liikuntamahdollisuuksien tarjoamisesta työntekijöille. Raportista ilmeni, että liikuntamahdollisuuksia hyödynnetään kuitenkin aika rajallisesti ja voisi olla järkevää monipuolistaa liikuntamahdollisuuksia, jotta ne tavoittaisivat mahdollisimman laajalti työntekijöitä ja edistäisivät siten vielä enemmän terveyttä ja hyvinvointia.
 
Talouspäällikkö Mirja Ursin esitteli tilinpäätöksen 2017. Tilinpäätöksestä ryhmäpuheenvuoron pitänyt Laitinen kiitti hyvästä taloudenpidosta. Kuitenkin tulevaisuus on epävarma muun muassa soten suhteen ja suuren velkataakan vuoksi. Tiukka taloudenpito on tärkeää. Tärkeää on silti muistaa panostaa palveluihin, joista suuressa roolissa ovat varhaiskavatus ja koulutus. Lapsiin ja nuoriin panostaminen on koko Kangasniemen kunnan olemassaolon kannalta kaikkein merkityksellisintä. Myös muiden ryhmien edustajat toivat tässä kohtaa vahvasti esiin panostukset sivistykseen ja erityisesti lapsiperheiden palveluihin. Se on vahva signaali viranhaltijoille poliittisesta tahdosta.
 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 hyväksyttiin. Valtuutettumme Juntunen piti tässä kohdassa puheenvuoron nostaen esiin viestinnän, avoimuuden ja esteettömyyden merkityksen kehityskohteissa. Kunnan www-sivujen uusimista tulisi kiirehtiä eteenpäin. Samoin sähköisten kokoustyökalujen toimivuutta tulee edistää. Esimerkiksi valtuustonkokouksissa tulisi olla toimiva äänentoisto, jotta kaikki salissa olevat kuulevat varmasti mitä puhutaan. Se on strategiassammekin linjatun päätöksenteon avoimuuden kannalta oleellista. Tärkeää olisi myös toteuttaa kuntalaiskysely lähipalveluiden tarpeesta, saavutettavuudesta ja laadukkuudesta.  Laajassa kunnassamme tulisi pohtia miten palveluita voisi joustavasti jalkauttaa lähelle kuntalaisia ja mahdollisesti käymään myös haja-asutusalueilla esimerkiksi kyläbussin muodossa. Bussi voisi kiertää parin viikon välein ja tarjota esim. kela-neuvontaa ja yksinkertaisia terveyspalveluita. Palvelun lisäksi tämä vähentäisi kuntalaisten tarvetta ajaa pitkiä matkoja ja olisi siten ympäristönkin kannalta järkevää. Kunnan tulisi aktiivisesti tarjota ja kehittää palveluita kuntalaisten tarpeiden mukaisesti.
 
Muissa asioissa valtuutettumme Petra Laitinen nosti esiin kuntalaispalautteena tulleen huolen taajaman hulevesien laskusta Puulaan. Hulevedet ovat muun muassa sadevettä, jota valuu kiinteistöiltä viemäreihin. Taajamassa vesien mukana vesistöön valuisi haitallisia aineita kuten autojen öljyä. Huoli syntyi, kun keskustassa taloyhtiön hulevesiä ollaan johtamassa suoraan järveen uimarannan läheisyyteen putkea pitkin. Asiassa on noudatettu ympäristölainsäädäntöä, mutta se on mielestämme ristiriidassa kunnan uuden strategian suhteen, jossa puhdas Puula on keskiössä. Kysyimmekin onko tämä todellakin ainut vaihtoehto järjestää hulevesien hallinta kunnassa. Hallituksen puheenjohtaja selvensi asiaa kertomalla, että hulevedet ovat ongelmallisia, koska niitä ei voida johtaa jätevedenpuhdistamoon. Asia menee seuraavaksi teknisen lautakunnan pohdittavaksi.
 
Kokouksessa valtuutettu Tiina Väisänen (sdp) jätti myös valtuustoaloitteen liikenneturvallisuudesta Ale-Makasiinin kulmalla. 
 
Tässä vielä kuva kokouksen jälkijuttelutuokiosta yhdessä Sirpa Söderströmin (kd) kanssa. Myös Sirpa piti kokouksessa hienon puheenvuoron sivistys-ja hyvinvointisektorin, erityisesti lapsiperheiden palveluiden merkityksestä kunnassa. Kiitos siitä Sirpalle!