Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Käsittelyssämme on kaupunkirakenneselvitys, joka asettaa askelmerkit suurelle osalle tällä valtuustokaudella tehtävistä isoista päätöksistä. Ja paljon tehtävää jää seuraajillemmekin, jos ja kun hyväksymme nämä linjaukset tänään. Valmistelutyötä on tehty yli puoli vuotta. Nyt on aika arvoida tulosta.

Kun tähän työhön lähdettiin, Vihreiden valtuustoryhmän tavoitteena oli se, että koulutuksen ja yleisemminkin sivistyspalvelujen laadusta ei leikata ja sisäilmaongelmia ratkaistaan uusilla, terveillä tiloilla. Lisäksi tavoitteenamme oli, että varhaiskasvatuksen tehdyt rajaukset ja leikkaukset perutaan.

Nyt pöydällä oleva esitys vastaa suurelta osin näihin tavoitteisiimme. Tässä paketissa on monia hyviä asioita.

Palveluverkkoesitys sisältää historiallisen suuren investointipaketin kouluihin ja päiväkoteihin. Kun toteutamme tämän rakentamisen ohjelman viisaasti ja huolellisesti suunnitellen, saamme korvattua suuren osan ongelmakiinteistöistämme uusilla, terveillä ja toimivilla tiloilla.

Olemme linjaamassa myös, että Mikkeli palauttaa kaikille lapsille subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä vähentää hoitojärjestelyihin liittyvää säätöä ja sähläystä varhaiskasvatuksessa ja varmistaa sen, että varhaiskasvatuksen hyödyt ovat tasa-arvoisesti kaikkien lasten saatavilla. Meille on pettymys, että emme samalla voi palauttaa vanhaa linjausta pienemmistä ryhmäkoista varhaiskasvatuksessa. Se säilyy tavoitteenamme jatkossa.

Olemme tyytyväisiä, että vaikka tänään hyväksyttävät linjaukset tasapainottavat taloutta merkittävästi, niissä vältetään koulutuksen laatuun ja muihin sivistyspalveluihin kohdistuvia säästöjä. Meille on tärkeää, että kouluverkkoratkaisuja toteutettaessa pidetään kiinni laskennan perusteena olleesta tavoitteesta, että yleisopetuksen ryhmäkoot pidetään kohtuullisina.

Tässä paketissa linjataan myös vaikeita ratkaisuja. Lähikoulujen menetys on kipeä asia monella suunnalla. Pidämme äärimmäisen tärkeänä, että kuljetusmatkojen pidentyessä kaupunki on valmis panostamaan kuljetusjärjestelmän parantamiseen siten, että lasten koulumatka-aikoja pystytään kohtuullistamaan. Kun tässä kaavailtuja toimenpiteitä valmistellaan, on huolehdittava siitä, että lapsivaikutusten arvioinnit tehdään kunnolla.

Hyvät valtuutetut,

Kun tähän työhön lähdettiin, puhuimme että tällä laajalla toimeksiannolla selvittäisi lähes kaiken, melkein jo elämän tarkoituksenkin.

No, miten siinä onnistuimme, saimmeko selvitettyä? Emme aivan, mutta tämä nyt käsittelyssämme oleva kokonaisuus on poikkeuksellisen iso ja kauaskantoinen linjanveto Mikkelin tulevaisuudesta. Ja me saimme sovittua siitä yhdessä, kärsivällisesti neuvotellen. Haluan Vihreiden ryhmän puolesta kiittää tästä kaikkia työhön osallistuneita poliittisia ryhmiä. Arvostamme sitä, että valtuustomme pystyy yhteistyöhön. Vihreiden ryhmä kannattaa esityksen hyväksymistä.