Mikkelin vihreä valtuustoryhmä kirjoittaa blogiin valtuuston kokouksista, kukin vuorollaan. Nyt vuorossa Minna Pöntinen.

Valtuustopäivä alkoi myrskyisissä tunnelmissa, kun kaupunginhallituksen
puheenjohtaja päätyi valtakunnallisiinkin otsikoihin käyttäydyttyään
ainakin lehtitietojen perusteella vähintään erikoisesti
valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä.

Varsinainen valtuusto alkoi kuitenkin rauhallisesti. Aloitimme kokouksen
peräti neljän valtuutetun syntymäpäivämuistamisilla. Hyväksyimme neljä
asemakaavan muutosta ja kaksi rantaosayleiskaavan muutosta hyvin vähällä
keskustelulla. Muutimme Ristiinan yleiskaava-aluella tonttihintoja
alaspäin ja hyväksyimme lisämäärärahan Suomenniemen
valokuituhankkeeseen. Lisäksi päätimme perustaa Etelä-Savon alueelle
perustettavaan pääomarahastoon.

Kuulimme kokouksessa vuosittain seurattavan hyvinvointikertomuksen viime
vuodelta. Mukavaa on, että suurin osa mikkeliläisistä on tyytyväinen
elämäänsä. Huolestuneita kuitenkin voimme olla huumeiden käytön ja
liikalihavuuden kasvusta. Itse olin huolestunut lukiolaisten
ahdistuneisuuden lisääntymisestä viidessä vuodessa peräti neljällä
prosentilla, kun ammattikoulussa suunta oli samassa ajassa pienesti
laskeva. Onko lukiosta tehty jo turhankin raskas?

Käsittelimme myös viime vuoden henkilöstöraportin. Henkilöstön määrää ei
ole viime vuonna saatu toivottuun laskuun ja henkilöstökulut ylittyivät
1,4 miljoonalla eurolla. Iloinen asia oli sairauspoissaolojen
kääntyminen laskuun; vuonna 2017 sairauspäiviä oli kaupungin
työntekijällä keskimäärin 15,1 ja vuonna 2018 enää 13,4. Töitä tämän
eteen oli kaupungissa tehtykin ja se johti ennaltaehkäisevien
työterveyskustannusten nousuun.

Myönsimme valtuustossa Mikalolle kaksi lainantakausta, toinen
Kattilansillan päiväkodin rakentamiseksi, joten se hanke etenee
suunnitellusti. Päivitimme konserniohjetta, niin että konserniyhtiöiden
hallitusten jäsenten ei sallita tekevän yhtiöille hallituksen
jäsenyyteen liittymättömiä työ-​ tai muita suorituksia ilman
tavanomaista konsernin hankintasäännön mukaista kilpailutusmenettelyä.
Tämä toki pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta pientä harhautumista on
tässä meillä ollut.

Varsinaista draamaa sitten elettiin ennen henkilövalintoja.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, kaupunginhallitus ja
kaupunginhallituksen puheenjohtajat valittiin uudelle
kaksivuotiskaudelle. Ennen valintoja oli ryhmäpuheenjohtajien
neuvottelutauko, jossa meillä neuvotteli Velin ollessa poissa ryhmän
varapuheenjohtajamme Mikko. Uusi neuvottelutauko pidettiin heti kohtuu
hyvin sujuneen valtuuston puheenjohtajien valinnan jälkeen, jossa vain
Jaakko Väänänen ilmaisi tyytymättömyytensä valtuuston toisen
varapuheenjohtajan valintaan (Taavitsainen). Hallituksen jäsenten
valinnoissa tuli muutama ennalta suunniteltu vaihto:
kristillisdemokraateissa hallituspaikalle nousi seuraavaksi kahdeksi
vuodeksi Jukka Pöyry ja Liisa Ahonen siirtyy varajäseneksi.
Kokoomuksessa Juha Vuori siirtyi varajäseneksi ja Mali Soininen
varsinaiseksi. Juha Vuori siirtynee myös Essoten hallitukseen. Meillä
vihreissä Kerttu Hakala siirtyy henkilökohtaisista syistä varajäsenen
paikalta pois ja tilalle valittiin Niina Jussi-Pekka. Jaakko Väänänen
kyseenalaisti tässä pykälässä hallituksen puheenjohtajan valinnan.
Hallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen puhuikin pitkän puheen
vakuuttaen, että ei ole sanonut yrittäjien valtakunnallisilla päivillä
yrittäjiä yhteiskunnan syöväksi, mutta sanoi kyllä käyttäneensä turhan
kärkkäistä puheenvuoroja ja pyysi asiaa anteeksi. Olimme kuitenkin
neuvottelujen seurauksena mukana valtuustoaloitteessa, jossa
edellytetään kaupunginhallituksen puheenjohtajan luottamuksen
selvittämistä, niin että illan kulku selvitetään. Tästä on ollut kahta
tarinaa liikkeellä ja meidän mielestämme on kaikkien etu, että tehdään
selkeä selvitys. Tällä joko puhdistetaan kaupunginhallituksen
puheenjohtajan maine tai katsotaan voidaanko näin jatkaa.

Konserni- ja elinvoimajaoston henkilövalintojen osalta ei ollut
dramatiikkaa. Meiltä jatkaa siis varsinaisena jäsenenä Jukka Saikkonen
ja varjäsenenä Mikko Siitonen. Toki edellisessä pykälässä päätimme, että
nykyisenkaltainen jaosto jatkaa enää kaksi vuotta, jonka jälkeen
palataan vanhaan käytäntöön, jolloin hallitus valitsee keskuudestaan
viisijäsenisen jaoston.

Meidän Heli Kauppisen tekemä valtuustoaloite Mikkelin liittymiseksi
hiilineutraalin kuntien verkostoon oli myös käsittelyssä. Emme olleet
lainkaan tyytyväisiä vastineeseen, jossa oli puhuttu yhtä ja toista
kaunista, mitä Mikkeli tekee hiilineutraaliuden eteen, mutta esitys ei
sisältänyt kuitenkaan ehdotusta hiilineutraaliin kuntaan liittymiseksi.
Tätä ryhmämme oli äänestyttänyt ensin kaupunkimäristölautakunnassa ja
sitten hallituksessa esitin (jääden yksin), joten emme asiaa enää
katsoneet järkeväksi kokouksessa äänestyttää. Heli käytti asiasta
erinomaisen puheenvuoron. Teksti löytyy hänen omilta
facebook-sivuiltaan:  https://www.facebook.com/vihreahelikauppinen/photos/a.405112659826419/865492063788474/?type=3&theater

Kesää odottaen blogistivuorossa ollut
Minna