Kuva osayleiskaavatilaisuudesta Kaihulta.

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron tilinpäätökseen kokouksessa piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Jussi-Pekka.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kaikki kokousta seuraavat.

Kiitos kaikille valmistelijoille tilinpäätöksen valmistelusta ja tarkastuslautakunnalle hyvästä ja tarkasta työstä arviointikertomuksen laatimisessa. 

Ajatuksemme vuoden 2019 tilinpäätöksestä voi tiivistää lyhyeen: talousluvut ovat rumat, mutta onneksi saimme myös monia hyviä asioita aikaan.

On hienoa, että viime vuonna saimme kantakaupungin osayleiskaavan maaliin. Tämä kaava on erittäin keskeinen koko kaupungin tulevaisuuden kannalta. Myös asemakaavoitus on edistynyt hyvin. Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä on tehty monialaisessa yhteistyössä ja samoin Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman valmistelu on aloitettu. Olemme ylpeitä, että vihreiden aloitteesta subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautettiin Mikkelissä vuosi ennen valtakunnallista säätelyä. Viime vuonna toteutettiin myös vihreiden Mikko Siitosen valtuustoaloitteen mukainen lukemisen unelmavuosi. Toteutuksesta vastasi kirjasto ja siinä oli paljon erilaisia tapahtumia, joihin kuntalaiset saivat osallistua matalalla kynnyksellä. 

 Vähemmän mukaviakin uutisia saimme: Otavan opiston takaisinmaksuperintää yritettiin kaupungin puolelta sitkeästi selvittää, mutta ikävä joululahja tuli opetus- ja kulttuuriministeriöstä silti.

Kehitettävää tietysti riittää. Korjausvelan kasvu jatkui 2019. Se pitäisi ottaa jotenkin haltuun. Lasku on myöhemmin sitä suurempi, mitä enemmän nyt höyläämme kunnostamisrahoista. 

Henkilökunnan sairauspäivien lisääntyminen on huolestuttava signaali. Yksi säästötavoitehan oli sairauspoissaolojen vähentyminen, mutta se ei ole toteutunut. Tätä asiaa on mielestämme selvitettävä tarkemmin, sillä emmehän me päättäjät voi vain ylhäältä määrätä, että henkilöstön on sairastettava vähemmän. Kaupungin tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö, ja sen pitäisi näkyä myös konkreettisina toimina.

Tässä kohtaa haluamme myös kiittää kaupungin koko henkilöstöä työstä, jota he ovat tehneet kaikkien kaupunkilaisten hyväksi.

Mikkeli-myyjä Olli Marjalaaksollekin lähetämme terveisiä: Mikkelin markkinointia täytyisi edelleen tehostaa. Mikkeli on upea kaupunki, jonka monipuoliset mahdollisuudet kiinnostavat varmasti muuallakin, mikäli saadaan tieto kulkemaan. Markkinoinnissa tulisi miettiä, miten saadaan hyödynnettyä niiden yritysten ja kuntalaisten ajatukset, joilla on mahdollisia investointiajatuksia kaupunkiimme. Arvokkaita ajatuksia tarvitaan myös siihen, miten saataisiin  kenties aivan uusia innovaatioita toteuttavia firmoja Mikkeliin. Vihreiden valtuustoryhmä haluaa  myös muistuttaa, että Mikkeli-myyjän palkkaamisesta huolimatta positiivisen Mikkeli-kuvan luominen kuuluu meille kaikille.

Talouden ahdinko on Mikkelissä tiedostettu ja kaupungin oman talouden suhteen on toimenpiteitä ja oikaisuliikkeitä tehtykin. Olemme tehneet viime kaudella varsin vaikeita ja kipeitä ratkaisuja sekä rakenteisiin, palveluverkkoon ja veroprosenttiin liittyen. Näyttää siltä, että nämäkään ratkaisut eivät kuitenkaan riitä pelastamaan taloutta. Tosiasia näyttää olevan, että vaikka kaupunki lopettaisi kaikki sellaiset toiminnot ja palvelut, jotka eivät ole lakisääteisiä, sekään ei riittäisi sairaanhoidon nousevien kulujen kattamiseksi. Näyttää vahvasti siltä, että Mikkelissä ja Etelä-Savossa väestön ikäjakauma ja sairastavuus johtaa siihen, että tarvitsemmei yhä enemmän rahaa saadaksemme kuntalaisten terveyspalvelut hoidettua. Samaan aikaan edellytämme Essoten kulujen läpinäkyvyyttä myös kuntien suuntaan.  

Viime vuonna päätettyjen rakenteellisten toimien ja vuodenvaihteessa pidettyjen yhteistoimintaneuvottelujen  euromääräiset vaikutukset ei vielä ole konkretisoituneet.  Vaikka kaupungin taloustilanne on erittäin vaikea, vihreillä ei ole valmiutta vaikeiden rakenteellisten ratkaisujen jälkeen heikentää palvelujen laatua. Se ei ole reilua kuntalaisia kohtaan.

Lisähaastetta talouden tasapainottamiseen tuo kevään korona-epidemia. Sen taloudelliset vaikutukset ovat suuret ja kokonaisuutta on mahdoton vielä arvioida. Tästä taloudellisesta haasteesta huolimatta vihreiden valtuustoryhmä edellyttää, että meidän kaupunkina on tehtävä nyt parhaamme, että kuntalaiset eivät jäisi ilman apua tai putoaisi toivottomuuteen koronan aiheuttamien haasteiden myötä.  

Me vihreät olemme esittäneet useampaan kertaan kaupunkilaisia osallistavan menetelmän kehittämistä talousarviota laadittaessa. Tällaisia malleja on olemassa ja niillä saataisiin avoimuutta kuntalaisiin nähden. Toivoisimmekin, että osallistava malli huomioitaisiin jo nyt syksyllä aloitettavan talousarvion laadinnassa. 

Näiden ajatusten myötä esitämme vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille, ja toivotamme teille kaikille hyvää ja rentouttavaa kesää. Sitä todella tarvitaan.